wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Jeziora

Ważnym elementem walorów przyrodniczych regionu są jeziora powstałe w wyniku erozyjnej działalności wód lodowcowych (jeziora rynnowe), bądź w dnach wytopisk polodowcowych (jeziora morenowe). Jeziora rynnowe charakteryzują się wydłużonym kształtem, stromymi brzegami, są głębokie z licznymi progami i przegłębieniami w dnie. Jeziora morenowe są płytkie, o owalnym kształcie i mało urozmaiconej linii brzegowej. W granicach regionu znajduje się około 70 jezior, tworzących Pojezierze Gostynińskie. Niemal wszystkie jeziora znajdują się w Kotlinie Płockiej, w granicach pradoliny Wisły. Orientacyjną południową granicę Pojezierza wyznacza linia Gąbin – Szczawin. Zestawienie ważniejszych jezior obszaru opracowania prezentuje poniższa Tabela II.2.

Tabela II.2. Ważniejsze jeziora obszaru opracowania.
Źródło: Program Ochrony Środowiska Powiatu Płockiego, Program Ochrony Środowiska Powiatu Włocławskiego, Kompleksowy Program Ochrony Środowiska na terenie Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.

Gmina

Zbiornik wodny

Pow. [km2]

Głęb. max. [m]

Objęt. [tys. m3]

Charakterystyka

Baruchowo


Goreńskie

0,553

6,5

1693,3

25 % otoczenia stanowi bór porastający znajdujące się nad brzegiem wydmy. Jezioro jest objęte strefą ciszy:

i jest użytkowane rekreacyjnie.

Skrzyneckie

0,268

10,5

1542

wysokie i piaszczyste brzegi jeziora w 70 % porasta bór, jezioro jest intensywnie użytkowane rekreacyjnie

Grodno

0,152

592,8


wysokie zbocza rynny jeziora rozcinają liczne wąwozy, zbiornik otaczają rzadkie zespoły leśne jak ols porzeczkowy, łęg wiązowo- jesionowy i grąd niski

Trzeboskie

0,107

2

195,5

brzegi trudnodostępne, w 80% zarośnięte szerokim pasmem szuwarów

Radziszewskie

0,085

2,9


10% otoczenia stanowią olsy i bór świeży, jezioro użytkowane rekreacyjnie

Kowal


Rakutowskie

3,000

2,8

3228,5

Rozległe, zarastające jezioro na bagnach, ostoja licznych ptaków wodnych i błotnych

Krzewenckie

0,393

7,6

1674

dno przecięte dwoma korytami potoków polodowcowych, na północy i wschodzie zbiornik otaczają bory sosnowe, stanowiące 20% jego otoczenia

Lubiechowskie

0,168

4

459

dno jeziora płaskie, brzegi strome, od północy jezioro otacza wysoki wał piaszczysty porośnięty borem świeżym, stanowiącym 50% otoczenia zbiornika, jezioro użytkowane rekreacyjnie

Włocławek


Wikaryjskie

0,600

13,6

2446,2

rynnowe, w 90% zbiornik otaczają bory świeże, szuwary pokrywają 80% linii brzegowej, nad jeziorem koncentruje się ruch turystyczny Włocławka

Gościąż

0,455

23,2

2443,3

Położone w ciągu jezior „Na jazach”, zbocza wydm wokół jezior porastają bory sosnowe, olsy i łęgi, brzegi niedostępne i bagniste, ze względu na unikalne osady denne, w zachowała się wyraźna mikroaminacja, zbiornik nie jest udostępniony do rekreacji

Radyszyn

0,311

10,9


w południowo-wschodniej części jeziora 30% brzegów jest zabagnionych, a 90% otoczenia stanowi bór świeży

Telążna

0,256

2,7

235

rynnowe, brzegi jeziora w 60% porasta bór świeży

Łuba

0,104


135,2

Śródleśna polana nad brzegiem jeziora wyposażona jest w urządzenia turystyczne, tworzące dogodne warunki do rekreacji i wypoczynku

Widoń

0,102


234,6

Zbiornik płytki, zarastający

Wójtowskie Duże

0,206

8,0

465,3

brzegi jeziora utworzone przez wydmy pokryte w 70% borem świeżym

Gostynin


Lucieńskie

2,030

20


brzegi jeziora zróżnicowane, na ogół dostępne, dobrze zagospodarowane turystycznie

Białe

1,502

30

14948

brzegi jeziora wysokie, mało urozmaicone, zagospodarowane turystycznie

Sumino

0,356

7

1245,6

jezioro rynnowe, lasy otaczają jezioro w 35%

Przytomne

0,366

9


brzegi strome, częściowo porośnięte lasami. Uchodzi za najstarsze i najrybniejsze jezioro całego regionu

Drzesno

0,138

2

214,5

brzegi trudno dostępne

Gościąż

0,126


88,2

zbiornik ma charakter stawu, wykorzystywany w celach rybackich

Staw Gaśno

0,090

2


jezioro stanowi miejsce wylęgu wielu gatunków ptactwa wodnego i błotnego.

Zalew Piechota

0,070

2


zbiornik retencyjny wykorzystywany rekreacyjnie, z plażą i zapleczem gastronomicznym.

Łąck


Zdworskie

3,554

5

7566

dno płaskie z wąskim rowem opadającym w południowej części jeziora do 5,5 m poniżej lustra wody, brzegi jeziora zalesione z dobrze rozwiniętą infrastrukturą turystyczną

Łąckie Duże

0,550

4,5

1665

jezioro ma charakter naturalnego zbiornika zaporowego powstałego na skutek spiętrzenia wód przez utwory lodowcowe, bory otaczają zbiornik w 65%

Ciechomickie

0,419

8,2

2201,3

jezioro charakteryzuje się dużą przejrzystością oraz złocistą, żwirową plażą

Górskie

0,431

7,2

1419

rynnowe, polodowcowe, długości 1900 m i szerokości 300 m, średnia głębokość 2,9m

Łąckie Małe

0,356

2

322,4

jezioro otaczają w 60% bory, zbiornik ma charakter stawu podlegającego procesowi naturalnego zarastania

Szczawin Kościelny

Szczawińskie

0,370


370

zbiornik stanowi ostoję ptactwa wodnego, teren wokół jeziora podmokły

SUMA


17,118

Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl