wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2006

I. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer KRS, statystyczny numer identyfikacyjny REGON, dane dotyczące członków zarządu fundacji (imiona i nazwiska według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych fundacji.

Fundatorem Fundacji AKTYWNI RAZEM jest Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku, ul. Lipowa 6.

Nazwa: Fundacja AKTYWNI RAZEM
Adres: Łąck, ul. Lipowa 6, 09-520 Łąck
Data powstania i pierwszej rejestracji organizacji: 26.01.2006r. (wg Aktu Notarialnego – Repetytorium A nr 194/2006); 24.02.2006r. – pierwsza rejestracja w KRS.
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 24.02.2006r.
Numer KRS: 0000251709.
Statystyczny Numer Identyfikacji REGON: 140473939

Członkowie Zarządu Fundacji wg aktualnego wpisu w Rejestrze Sądowym:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Funkcja pełniona
w Fundacji

Stanowisko
służbowe

Magdalena Kozłowska

ul. Malinowa 5
09-400 Płock

Prezes Zarządu

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

Krzysztof Mieczysław Jadczak

Dobrzyków
ul. Osiedlowa 6
09-530 Gąbin

Członek Zarządu

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin

Jan Kazimierz Krzewicki

Kozice 16
09-500 Gostynin

Członek Zarządu

Wójt Gminy Gostynin

Włodzimierz Śniecikowski

Gostynin
ul. Łąkowa 11
09-500 Gostynin

Członek Zarządu

Burmistrz Miasta
Gostynina

Ludwik Jan Ryncarz

  Kolegialna 26C m.2
09-402 Płock

Członek Zarządu

Prezes Zarządu
Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Maria Fudała

Sanniki
ul. Wólczyńska 55
09-540 Sanniki

Członek Zarządu

Wójt Gminy Sanniki

Zofia Lipińska

ul. Kochanowskiego6 m 13
09-504 Płock

Członek Zarządu

- Zakład Utylizacji Odpadów „UTYL” Sp. z o.o. w Płocku;
- Pensjonat „ Dąb Polski” w Dębie Polskim (Gm. Włocławek).

Ewa Smuk Stratenwerth

Grzybów 1
09-533 Słubice

Członek Zarządu

Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „ZIARNO”

Jan Rykalski

ul. Spółdzielcza 8
09-550 Szczawin Kościelny

Członek Zarządu

Rolnik

Określenie celów statutowych Fundacji:

Celem Fundacji – tworzącej „Lokalną Grupę Działania” – w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” ( Dz. U. z 2004 r. Nr 197, poz. 2032 z późń. zm.) jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich a w szczególności:

 •  Wspieranie działań na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 •  Promocja obszarów wiejskich.
 •  Mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.
 •  Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności wiejskich.

Fundacja działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie:

 • a. Przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym – w tym seminariów, szkoleń, kursów i konferencji.
 •  Imprez kulturalnych takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących promocji i tworzeniu tożsamości kulturowej regionu.
 • Działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej.

2. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.


3. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym.


4. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla lokalnych grup działania.


5. Pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie służącym realizacji celów statutowych.

Omówienie realizowanych w roku sprawozdawczym celów statutowych:

Fundacja AKTYWNI RAZEM zrealizowała w dniu 27 października 2006 r. projekt pn. „Od Kujawiaka do Oberka - 1. Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej”. Festiwal został zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego na Hali Sportowo - Widowiskowej w Łącku. Było to przedsięwzięcie ogólnodostępne, wspólne dla społeczności regionu, eksponujące i promującej dziedzictwo kulturowe ziemi kujawskiej i mazowieckiej. Festiwal polegał na przeglądzie zespołów folklorystycznych i kapel ludowych, prezentacji dorobku artystów i twórców regionalnych oraz przeprowadzeniu konkursów angażujących mieszkańców z regionu gąbińsko – włocławskiego w realizację projektu. W trakcie uroczystości wystąpiły następujące zespoły:

1. Dziecięcy Zespół Ludowy Ziemi Łąckiej,
2. Dziecięcy Zespół Śpiewaczy „Gąbinianki” ,
3. Zespół Wokalno-Taneczny „Promyki Lucienia”,
4. Grupa Taneczna przy Szkole Podstawowej w Piotrkówku,
5. Chór „Iłowiacy”,
6. Zespół Ludowy „Grzybowianki”,
7. Zespół „Smólniczanki”,
8. Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy”,
9. Zespół Ludowy „Czermno”,
10. Kapela Spod Kowala,
11. Zespół Folklorystyczny „Kruszynioki”,
12. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Sanniki”.

Dla wystawców i twórców przygotowano stoiska, które pozwoliły na prezentację sztuki ludowej i kiermasz wyrobów regionalnych tj: rzeźby w drewnie, kowalstwa ozdobnego, wikliny, wycinanki sannickiej, pająków, pisanek-naklejanek, wydmuszek, bukietów z bibuły, haftu, wyrobów z ptasich piór, stroików z suszonych kwiatów, wyrobów ze słomy, wyrobów z ceramiki i ręcznie malowanej ceramiki, wyrobów z tkaniny, malarstwa na szkle i drewnie, prezentację rzemiosła bartniczego.

W trakcie Festiwalu przygotowane zostały wystawy okolicznościowe:

 • - wystawa malarstwa przygotowana przy współpracy z artystami z Gostynińskiego Towarzystwa Popierania Twórczości Plastycznej, Stowarzyszenia Popierania Galerii „Koszelówka” i Płockiego Stowarzyszenia Twórców Kultury,
 •  wystawa fotografii przygotowana przy współpracy z Gostynińsko-Włocławskim Parkiem Krajobrazowym,
 • wystawa rzeźby,
 • wystawa prac młodzieży gimnazjalnej biorącej udział w międzynarodowych warsztatach plastycznych organizowanych w sezonie letnim przez Stowarzyszenie.

Urozmaiceniem Festiwalu były konkursy:

1. na najlepszy folklorystyczny zespół regionalny,
2. na najpiękniejsze stoisko,
3. na najsmaczniejsze ciasto,
4. na utwór pisany gwarą regionalną.

Dla laureatów konkursów organizatorzy zapewnili nagrody pieniężne ufundowane przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku oraz rzeczowe przekazane przez sponsorów.

 W konkursie na najlepszy zespół folklorystyczny w kategorii „Dziecięce młodzieżowe zespoły folklorystyczne” najwyżej oceniono występ Zespołu Wokalno-Tanecznego „Promyki Lucienia” (gm. Gostynin), wśród „zespołów śpiewaczych” laureatem zostały „Grzybowianki” z Grzybowa (gm. Słubice), a wśród „folklorystycznych zespołów pieśni i tańca” profesjonalne jury pod przewodnictwem Leonarda Sobieraja Dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku najwyższą nagrodę przyznało dla Zespołu Ludowego „Czermno” z gminy Gąbin.
Zespół Ludowy „Czermno” otrzymał również nagrodę honorowego patrona imprezy Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.
Ponadto osobne wyróżnienia i nagrody pieniężne Dyrektora Muzeum Mazowieckiego w Płocku otrzymali: Dziecięcy Zespół Ludowy Ziemi Łąckiej za wiązankę tańców folklor wiejski, Grupa taneczna przy Szkole Podstawowej w Piotrkówku (gm. Słubice) za wykonane tańce, „Kapela spod Kowala” z gm. Kowal i ”Swojacy” z Baruchowa. Dwa wyróżnienia indywidualne powędrowały na ręce solistów: Danieli Tomasik z Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Sanniki” i Jana Celmera z Zespołu Folklorystycznego „Kruszynioki”.

Osobne nagrody przyznawała publiczność. Według publiczności najlepiej zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Swojacy” z Baruchowa, następnie Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Sanniki’ i „Promyki Lucienia”.
W trakcie Festiwalu nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu na utwór pisany gwarą regionalną ogłoszonego przez SGTPG we wrześniu 2006r. pn. „Gwara bogactwem Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej” zorganizowanego pod patronatem Wojewody Mazowieckiego. Profesjonalne jury pod przewodnictwem Pana dr Adama Wróbla przyznało nagrody w dwóch kategoriach: młodzieży i dorosłych. Wśród młodzieży pierwszą laureatką została Sara Rakoca za utwór „Katedra”, drugą Monika Czarniak za utwór „Kujawy”, natomiast trzecia nagroda została przyznana Michałowi Pięta za ”Cykl wywiadów z dziadkami”.
W gronie osób dorosłych najwyższe noty otrzymali kolejno: Bogdan Lisowski za utwór „Dzionek Kujawiaka”, Dariusz Chrobak za „Jędrzeju i moje drogi chłopoki” i Ewa Gieras za „Opowieści babci Kazi”. Dwa wyróżnienia przyznano: Juliannie Syska z Gostynina i Wandzie Gołębiewskiej z Płocka.
Fragmenty utworów laureatów recytował aktor Teatru Płockiego Pan Henryk Jóźwiak.
Publiczność i jurorzy przyznali również nagrody za najciekawsze stoisko festiwalowe. Za najpiękniejsze zostało uznane stoisko hafciarki Anny Staniszewskiej, następnie „Zielonej Szkoły” w Goreniu Dużym i bartnika Bronisława Szczepaniaka z Gostynina. Publiczność najwyżej oceniła stoiska : Koła Gospodyń Wiejskich ze Słubic, Marioli Dobaczewskiej i Iwony Romanowskiej z gm. Sanniki oraz Wandy Okupskiej z wyrobami ze słomy z gm. Kowal.
Kolejną atrakcją Festiwalu był konkurs na najsmaczniejsze ciasto. Jury pod przewodnictwem Barbary Snopek z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Płocku za najsmaczniejsze uznało ciasto „Miętuski” Elżbiety Jabłońskiej z KGW Grodztwo, gm. Kowal. Drugie miejsce zajęła Dorota Górkiewicz KGW Sieraków, gm. Gostynin za „Śliwkową fantazję” a trzecie Halina Zarzycka z KGW Podgórze za sernik. Wyróżnienia jury przyznało kolejno: Marioli Kamerdyn z KGW Barcik, gm. Sanniki za „Manniak”, Barbarze Czyżewskiej z KGW Rakutowo, gm. Kowal za „Ciasteczka skubane”i Marioli Dobaczewskiej z gm. Sanniki za „Drożdżowe ciasto” i powidła. Specjalne wyróżnienie komisja przyznała Pani Irenie Muszyńskiej z KGW Kruszyn, gm.. Włocławek za dużą ilość przygotowanych wypieków.
Według publiczności na największą uwagę spośród 60 ciast zasłużyły: „Kołacz słubicki” Wiesławy Skotnickiej z KGW Słubice, tort Agnieszki Świeckiej i Zygmunta Koryckiego z gm. Szczawin Kościelny oraz „Paw” Ireny Muszyńskiej” z gm. Włocławek. Wyróżnienia publiczności otrzymały kolejno: Bożena Budzyńska z KGW Sieraków, gm. Gostynin za „Wytworne Ciasto”, Elżbieta Jabłońska z KGW Grodztwo, gm. Kowal za ciasto „Wenezuela” i Mirosława Kokosińska z KGW Lucień, gm. Gostynin za „Placek z jabłkami”.
Odbyła się również degustacja wyrobów regionalnych staropolskiej kuchni charakterystycznej dla regionu Mazowsza i Kujaw przygotowana przez ”Karczmę u Bolka” i panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Na „Stole Wiejskim” nie zabrakło również pieczonego dzika, który został ufundowany i przygotowany do konsumpcji przez sponsorów.
Festiwal zakończył się koncertem gościa specjalnego Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego.
Organizacja Festiwalu była możliwa dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników biura Stowarzyszenia Gmin Turystycznych w przygotowanie i realizację projektu. Stowarzyszenie pozyskało na Festiwal kwotę 16.300,00 zł.
Festiwal został sfinansowany z następujących źródeł:
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Powiat Płocki, Powiat Gostyniński, PZU Życie S.A Bank Gospodarki Żywnościowej O/Płock, Bank Spółdzielczy w Gostyninie, Bank Spółdzielczy w Starej Białej O/Łąck, Bank Spółdzielczy w Kowalu, Nadleśnictwo Łąck, Nadleśnictwo Gostynin, Nadleśnictwo Włocławek, PZU Życie S.A., Karczma „Dobrodziejka”,
Wsparcia rzeczowego udzielili:
Wojewoda Mazowiecki, Tartak Janusz Brząkalski, Fabryka Fajansu Włocławek; Instytut Książki w Krakowie, Zakłady Lniarskie „Orzeł” S.A., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Megi Len, producent przypraw „PRYMAT” Sp. z o.o., Centrum Handlowe „AUCHAN” w Płocku, Płockie Zakłady Drobiarskie „Sadrob” S.A., Koła gospodyń wiejskich z terenu SGTPG, Koło Łowieckie „Sokół”, Coca Cola HBC Polska Sp. z o.o., Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Peklimar”, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu, Rieber Foods Polska S.A. (producent art. spożywczych Delecta), PSS ZGODA Płock, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Sanniki, Karczma „U Bolka”, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „Anna”, Wojciech Buła, Zygmunt Korycki.
Patronat medialny nad imprezą objęły: TVP 3, Telewizja TELE TOP, Telewizja Gostynin Media Gost, Życie Gostynina, Radio dla Ciebie, Radio ESKA, Katolickie Radio Płock, Polskie Radio PIK, Radio HIT Włocławek, Tygodnik Płocki, Życie Płocka, Gazeta Pomorska, GAZETA Kujawska, EkoWieści – Włocławski Przegląd Ekologiczny, Wieś Mazowiecka.

Opis głównych zdarzeń w działalności fundacji, które miały skutki finansowe:

1. Organizacja zadania pn.: „1. Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej –
„Od Kujawiaka do Oberka”.
- dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku Publicznego w Warszawie w wysokości 15.510,00 zł.

III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Nie dotyczy.

IV. Kopie uchwał Rady FUNDACJI AKTYWNI RAZEM oraz Zarządu Fundacji.

Kopie Uchwał Rady FUNDACJI AKTYWNI RAZEM stanowią załącznik do sprawozdania (6 uchwał).


a) Uchwała Nr 1/RF/2006 Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM z dn. 13 lutego 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM.
b) Uchwała Nr 2/RF/2006 Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM z dn. 13 lutego 2006 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM.
c) Uchwała Nr 3/RF/2006 Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM z dn. 13 lutego 2006 r. w sprawie wyboru Członków Zarządu Fundacji AKTYWNI RAZEM.
d) Uchwała Nr 4/RF/2006 Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM z dn. 13 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM.
e) Uchwała Nr 5/RF/2006 Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM z dn. 18 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) regionu gąbińsko-włocławskiego jako dokumentu programowego Fundacji AKTYWNI RAZEM.
f) Uchwała Nr 6/RF/2006 Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM z dn. 02 października 2006r. w sprawie realizacji projektu „Od Kujawiaka do Oberka - 1. Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej”.

Kopie Uchwał Zarządu Fundacji AKTYWNI RAZEM stanowią załącznik do sprawozdania (3 uchwały).

a) Uchwała Nr 1/Z/2006 Zarządu Fundacji AKTYWNI RAZEM z dn. 11 maja 2006r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Zarządu Fundacji.
b) Uchwała Nr 2/Z/2006 Zarządu Fundacji AKTYWNI RAZEM z dn. 11 maja 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu pomostowego na sfinansowanie realizacji II Schematu Pilotażowego Programu LEADER+.
c) Uchwała Nr 3/Z/2006 Zarządu Fundacji AKTYWNI RAZEM z dn. 11 maja 2006r. w sprawie upoważnienia Członka Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

V. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.

Wysokość uzyskanych przychodów w roku sprawozdawczym, z wyodrębnieniem ich źródeł (wg rachunku wyników i ewidencji analitycznej).
Ogółem przychody z działalności statutowej 15.510,00 zł
w tym wg źródeł, z tytułu:
a) spadku 0,00 zł
b) zapisu 0,00 zł
c) darowizny 0,00zł
d) środków pochodzących ze źródeł publicznych 15,510,00 zł
z tego
- z budżetu państwa 15.510,00 zł
- z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 zł
- z budżetu zagranicznego, europejskiego 0,00 zł
- od sponsorów lub innych podmiotów nie zaliczanych do sektora 0,00 zł
finansów publicznych
f) odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów 0,00 zł
statutowych
g) pozostałe:
Fundusz założycielski 1.000,00 zł

Prowadzenie działalności gospodarczej:
- przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł
- wynik finansowy na tej działalności (zysk, strata) 0,00 zł
- procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł 0 %

VI. Informacja o poniesionych kosztach na:

a) koszty realizacji celów statutowych 15.511,46 zł

b) koszty ogólnoadministracyjne 565,48 zł
(czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.)
c) działalność gospodarczą 0,00 zł

d) pozostałe koszty 0,00 zł

VII. Dane o:
a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

Liczba osób zatrudnionych w fundacji: Fundacja w 2006r. nie zatrudniała pracowników etatowych

Liczba osób zatrudnionych w fundacji w działalności gospodarczej: 0 osób

b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.

Wynagrodzenia ogółem 0,00zł
w tym:
z działalności statutowej 0,00 zł
z tego:
- wynagrodzenia podstawowe 0,00zł.
- nagrody 0,00 zł
- premie 0,00 zł
- inne 0,00 zł
z działalności gospodarczej 0,00 zł

c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom zarządu i innym organom fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia:

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia łącznie 0,00 zł
w tym:
wypłacone członkom Zarządu 0,00 zł
z tego:
- wynagrodzenia podstawowe 0,00 zł
- nagrody 0,00 zł
- premie 0,00 zł
- inne 0,00 zł
wypłacone osobom kierującym działalnością gospodarczą 0,00 zł
z tego:
- wynagrodzenia podstawowe 0,00 zł
- nagrody 0,00 zł
- premie 0,00 zł
- inne 0,00 zł


d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło:
Wynagrodzenia wypłacane z umów zlecenia i umów o dzieło: 800,00zł

e) udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek:

Udzielane przez Fundację pożyczki pieniężne ogółem 0,00 zł
w tym:

Pożyczkobiorca
(nazwisko i imię)

Kwota

Warunki przyznania

Podstawy statutowe udzielania

---

---

---

---

 f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Kwoty ulokowanych wolnych środków pieniężnych w bankach:

Nazwa banku

Kwota

Lokata
w okresie od - do

---

---

---

 

g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
Wartość nabytych obligacji, udziałów, akcji:
- rodzaj i kwota nabytych obligacji 0,00 zł
- wielkość objętych udziałów i akcji w spółkach prawa
handlowego nazwa spółki 0,00 zł

h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie,
- nabyte nieruchomości 0,00 zł
- przeznaczenie nabytych nieruchomości 0,00 zł
- wysokość kwot wydatkowanych na nabycie nieruchomości 0,00 zł

i) nabytych pozostałych środkach trwałych,
Wartość nabytych pozostałych środków trwałych
w roku sprawozdawczym 0,00 zł

j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych.
Ogólna wartość:
- aktywów (wg bilansu rocznego) 499,14 zł
- zobowiązań (wg bilansu rocznego) 64,60 zł

VIII. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności.

 

Przychody
(PLN)

Koszty
(PLN)

Wynik finansowy
(PLN)

a) usługi

0,00

0,00

0,00

b) państwowe zadania zlecone

15.510,00

15.511,46

-1,46

c) zamówienia publiczne

0,00

0,00

0,00


IX. Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Informacja o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych
Stan zobowiązań podatkowych na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego
ogółem 64,60zł.
w tym wg rodzajów podatków
- Podatek doch. od osób fizycznych za 12.2006r. - 64,60 zł.

Informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Rodzaje płaconych podatków i nazwy składanych deklaracji podatkowych:
- Podatek dochodowy – deklaracja CIT- 8,
- Podatek dochodowy – deklaracja PIT – 4.

X. Informacja o przeprowadzonych w FUNDACJI kontrolach w roku sprawozdawczym (jej wyniki).

Nie dotyczy.


Data sporządzenia:
Łąck, dnia 27 marca 2007r.

Sporządziła: Renata Sobczak
Sprawdziła: Magdalena Kozłowska, Anna Stańczak


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl