wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Opis

W dniach od 09.07.2007r. do 22.07.2007r. w Lucieniu (gm. Gostynin) odbył się kolejny już „6. Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej”.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego i Fundacja AKTYWNI RAZEM.
Działania przygotowawcze projektu, które miały miejsce w miesiącach od kwietnia do czerwca br. obejmowały:
1. Opracowanie regulaminu konkursu plastycznego i ogłoszenie konkursu przez Biuro Stowarzyszenia Gmin Turystycznych.
2. Przeprowadzenie konkursu plastycznego w gimnazjach z obszaru działania Stowarzyszenia, mającego na celu rekrutację i wyłonienie uczestników warsztatów plastycznych. Prace konkursowe zostały ocenione przez powołaną do tego celu niezależną komisję, złożoną z ekspertów z dziedziny sztuk plastycznych.
3. Zaproszenie artystów profesjonalnych we współpracy z komisarzem pleneru.
4. Zaproszenie na warsztaty plastycznie uzdolnionej młodzieży z zagranicy z Francji, z Niemiec - z gmin partnerskich członków Stowarzyszenia oraz młodzieży z Polski.
5. Przygotowanie zaplecza technicznego (m. in. zakwaterowania, wyżywienia młodzieży, opiekunów oraz artystów) w celu zorganizowania dwóch równoległych imprez tj. warsztatów plastycznych dla młodzieży w wieku gimnazjalnym oraz pleneru artystów profesjonalnych.
6. Zorganizowanie materiałów malarskich dla uczestników warsztatów.

W trakcie realizacji zadania Stowarzyszenie było odpowiedzialne za:

 •  zorganizowanie transportu w kraju dla młodzieży z zagranicy,
 •  zorganizowanie wycieczek oraz dodatkowych atrakcji dla wszystkich uczestników zadania,
 • zorganizowanie wystawy prac konkursowych i poczęstunku na rozpoczęcie warsztatów,
 • zorganizowanie na zakończenie warsztatów i pleneru uroczystego wernisażu prac artystów i młodzieży wraz z poczęstunkiem
 • zapewnienie patronatu medialnego,
 • zaproszenia, dyplomy, podziękowania.

Celem organizowanego cyklicznie od kilku lat przedsięwzięcia jest:

 • stworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej, rozpowszechnianie i popularyzacja sztuki wśród młodzieży oraz rozbudzanie wyobraźni i kreatywności, zainteresowań i ciekawości świata.
 •  edukacja kulturalna przez sztukę młodzieży z obszarów wiejskich i małych miast ubogich w instytucje kultury w formie warsztatów plastycznych oraz przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 •  zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego poprzez popularyzację sztuki oraz regionalnego dziedzictwa kulturowego wśród młodzieży.
 • promocja młodych talentów z terenów wiejskich i małomiasteczkowych oraz podniesienie kompetencji kulturalnych społeczeństwa.
 • integracja młodzieży z Polski z młodzieżą z zagranicy oraz z artystami profesjonalnymi i z lokalnymi twórcami ludowymi w kierunku popularyzacji sztuki, kształtowania wrażliwości oraz czerpania przez młodych z doświadczeń mistrzów.

Realizacja zadania obejmowała równoczesną organizację połączonych ze sobą warsztatów plastycznych i pleneru artystycznego.

   Projekt został zrealizowany przy zastosowaniu rozwiązań umożliwiających aktywny i kreatywny w nim udział uczestników zadania oraz lokalnych społeczności. Podczas pobytu na warsztatach i plenerze zarówno młodzież jak i artyści mieli zapewniony bogaty program pobytu gwarantujący możliwość pracy plenerowej. Były to spotkania i wykłady z artystami, korekty prac dokonywane przez mistrzów, wycieczki w ciekawe i atrakcyjne miejsca.
Uczestnicy pleneru artystycznego i warsztatów plastycznych uczestniczyli m. in. w zorganizowanych wycieczkach:

 •  do „Zielonej Szkoły” w Goreniu Dużym na terenie gminy Baruchowo. Podczas pobytu artyści i młodzież uczestniczyli w prelekcji na temat walorów przyrodniczo – krajoznawczych Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego, zwiedzili Park Krajobrazowy (m.in. wydmy) podczas przejażdżki wozami;
 • do Sannik, podczas którego młodzież zwiedziła Zespół Pałacowo – Parkowy im. F. Chopina. W trakcie wycieczki odbyły się warsztaty plastyczne z artystą profesjonalnym;
 • do Płocka połączonej z malowaniem. Młodzież zwiedziła Muzeum Mazowieckie, Stare Miasto oraz uczestniczyła w rejsie statkiem po Wiśle.

  Dodatkowo zorganizowano:
 •  zwiedzanie Łącka m.in. Stada Ogierów w Łącku, któremu towarzyszyła praca twórcza młodzieży z artystą profesjonalnym oraz wykład Komisarza Warsztatów;
 • wycieczkę do Koszelówki, gdzie dzięki uprzejmości gospodarza p. Alojzego Balcerzaka młodzież zwiedziła Galerię „Koszelówka” oraz uczestniczyła w zajęciach plastycznych na terenie galerii;
 • przejażdżkę bryczkami po miejscowości Lucień, po terenie Gostynińsko – Włocławskiego parku Krajobrazowego;
 • wycieczki na plażę połączone z kąpielą i różnego rodzaju grami.

   Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania młodzież uczestniczyła również w zajęciach praktycznych ze sztuki ludowej regionu tj.:

 

 • w zajęciach z ceramiki artystycznej prowadzonych przez twórcę ludowego – p. Jacka Skwarneckiego,
 • w zajęciach z tradycyjnej sztuki ludowej regionu (wycinanka sannicka) prowadzonych przez p. Barbarę Wieczorek,
 • w zajęciach z rzeźby w drewnie; wykład, pokaz i zajęcia praktyczne poprowadził p. Jerzy Żandarowski.

 

   Realizacja projektu pozwoliła młodzieży zapoznać się z różnymi technikami i środkami plastycznego wyrazu.
Nad warsztatem artystycznym młodych plastyków, których pobyt w Lucieniu był nagrodą za udział w konkursie plastycznym czuwał Komisarz Warsztatów Jan Balcerzak i p. Ilona Dan – pełniąca funkcję kierownika merytorycznego i pedagoga warsztatów.
Dzięki kwalifikacjom pedagogicznym i plastycznym Komisarza Warsztatów i Komisarza Pleneru Pana Jana Wołka oraz dzięki pracy z artystami profesjonalnymi została pobudzona wyobraźnia i sztuka tworzenia młodych artystów. Powstawały prace odzwierciedlające nie tylko rzeczywisty krajobraz, ale i ukazujące otoczenie oczami wyobraźni.

   Warsztaty zintegrowały i pozwoliły na konfrontację osiągnięć rówieśniczych w dziedzinie sztuki malarskiej młodzieży z Polski z młodzieżą z Francji i z Niemiec. Dla młodych twórców była to niepowtarzalna okazja spotkania się ze znanymi artystami, którzy pomogli im w kształtowaniu gustów artystycznych.
Warsztaty stanowiły także promocję i pomoc dla uzdolnionych plastycznie gimnazjalistów w rozwoju ich talentów i zainteresowań w dziedzinie sztuki i technik malarskich przy udziale czołówki polskich artystów. W Plenerze Artystycznym wzięli udział: Jan Wołek - Komisarz Pleneru, Stanisław Chomiczewski, Henryk Cześnik, Edward Dwurnik, Andrzej Kacperek, Przemysław Lasak, Paweł Lasik, Janusz Lewandowski, Barbara Pszczółkowska-Kasten, Czesław Romanowski, Joanna Sierko-Filipowska, Maja Wojnarowska oraz Agata Schubert i Hildegard Velden - artystki z Niemiec.

Warsztaty Plastyczne

   W warsztatach plastycznych w br. wzięło udział 51 grupa młodzieży, w tym 33 osoby z miast i gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych, 12 z Francji i 6 osób z Niemiec z gmin partnerskich Członków Stowarzyszenia.
Uczestnicy warsztatów wyłonieni zostali w drodze konkursu plastycznego ogłoszonego przez Stowarzyszenie wśród gmin/miast ze swojego terenu działania oraz przez gminy partnerskie Członków Stowarzyszenia wśród młodzieży zagranicznej z Francji i z Niemiec.
Konkurs plastyczny pn. „Dziedzictwo mojego regionu w jednoczonej Europie” ogłoszony został w szkołach gimnazjalnych gmin/miast należących do Stowarzyszenia i rozstrzygnięty przez niezależną komisję w dniu 31 maja 2007r. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Łącku. W skład Komisji Konkursowej weszli: Maria Wojnarowska, Alojzy Balcerzak, Anna Łuczyńska, Magdalena Kozłowska.

Laureaci konkursu zostali zaproszeni:

 • za pośrednictwem szkół - młodzież z terenu działania Stowarzyszenia,
 • za pośrednictwem Departamentalnej Federacji Związków Polsko-Francuskich – młodzież z Francji.
 • za pośrednictwem Miasta Gostynina – młodzież z Niemiec.

   Stowarzyszenie zapewniło transport młodzieży francuskiej wraz z opiekunami z Warszawy do Łącka w dniu 09 lipca 2007r. oraz transport po zakończeniu warsztatów z Łącka do Warszawy w dniu 21 lipca 2007r. Młodzież z miast/gmin należących do Stowarzyszenia dojechała na miejsce zakwaterowania we własnym zakresie.
Młodzież została zakwaterowana na terenie Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu.
Organizacja warsztatów i placówka wypoczynku dla młodzieży została zgłoszona do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Płocku w dniu 21 czerwca 2007r. Kopia zaświadczenia o zgłoszeniu placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2007r.

   Komisarzem warsztatów plastycznych dla młodzieży był p. Radosław Jan Balcerzak, który gwarantował jakość zajęć plastycznych. Funkcję kierownika oraz pedagoga warsztatów pełnił p. Ilona Dan – Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu. Opiekę nad uczestnikami warsztatów sprawowała łącznie z Komisarzem i pedagogiem warsztatów 12 osobowa grupa, w tym wychowawcy Polscy to: Urszula Łykowska, Marietta Dan, Danuta Woźnicka, Bożena Górska, z Francji: Nathalie Cante, Nathalie Demarcq, Severine Lievre, Francoise Eon, z Niemiec: Agata Schubert i Hildegard Velden. Bariery językowe zostały pokonane dzięki tłumaczkom: Sylwii Król – tłumaczce języka francuskiego Elżbiecie Szumskiej –Bieroń – tłumaczce języka niemieckiego.

Młodzież była pod stałą opieką pielęgniarki p. Beaty Biraga.

   Uroczyste otwarcie pleneru i warsztatów z udziałem artystów profesjonalnych odbyło się w dniu 10 lipca 2007r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu, gdzie młodzież była zakwaterowana. Otwarcie było połączone z wystawą prac młodzieży - laureatów konkursu plastycznego w wyniku, którego młodzież zakwalifikowała się do udziału w warsztatach. W wystawie wzięły udział lokalne media.
Młodzieży przekazane zostały materiały plastyczne i malarskie niezbędne do właściwej realizacji warsztatów.
W trakcie warsztatów młodzież pod okiem Komisarza Warsztatów, artystów profesjonalnych i wychowawców przygotowywała prace malarskie, rozwijała swoje zainteresowania oraz doskonaliła wiedzę na temat sztuki w trakcie wykładów, korekt i praktycznych porad artystów zaproszonych na plener artystyczny.
Dla młodzieży udział w warsztatach był niepowtarzalną okazją poznania znanych twórców, którzy korygowali błędy oraz służyli radą i pomocą w kształtowaniu gustów artystycznych. Pozwoliło to zrealizować nadrzędny cel warsztatów, którym była pomoc uzdolnionym plastycznie gimnazjalistom w rozwoju talentów i zainteresowań w dziedzinie sztuki i technik malarskich.
   W celu zainspirowania artystów i młodzieży pobyt w Lucieniu został urozmaicony różnymi atrakcjami, podczas których młodzież mogła również szkicować i malować swoje prace. W celu przybliżenia uczestnikom warsztatów kultur i zwyczajów panujących w ich krajach zamieszkania zostały zorganizowany Wieczór Przyjaźni francusko – niemiecko – polskiej.
   W poniedziałek 09 lipca 2007r. młodzież do godz. 10.00 dojechała na miejsce zakwaterowania do Zespołu Szkól w Lucieniu. Po obiedzie odbyło się spotkanie z wychowawcami, pedagogiem i Komisarzem Warsztatów w trakcie którego nastąpiło zapoznanie uczestników z planem pobytu i regulaminem warsztatów. Po południu, o godz. 1600 odbyło się spotkanie integracyjne młodzieży przy ognisku.
   Dnia 10 lipca.2007r. (wtorek), o godz. 9.00 na terenie Zespołu Szkół w Lucieniu odbyło się oficjalne otwarcie warsztatów i pleneru z udziałem uczestników warsztatów i artystów profesjonalnych. W trakcie uroczystości miała miejsce prezentacja prac młodzieży, na podstawie których zostali oni zakwalifikowani do udziału w warsztatach. Tego samego dnia odbyło się zwiedzanie Łącka. Młodzież miała okazję zwiedzić Stado Ogierów w Łącku. Wycieczce towarzyszyła praca twórcza młodzieży z artystą profesjonalnym oraz wykład Komisarza Warsztatów.
   Środa 11 lipca 2007r. był dniem przeznaczonym na pobyt w Sannikach, podczas którego młodzież zwiedziła Zespół Pałacowo-Parkowy im. F. Chopina, uczestniczyła w zajęciach praktycznych z tradycyjnej sztuki ludowej regionu (wycinanka sannicka). W trakcie wycieczki odbyły się również warsztaty plastyczne z artystą profesjonalnym.
   W czwartek 12 lipca.2007r. odbyła się wycieczka do Koszelówki, gdzie dzięki uprzejmości gospodarza p. Alojzego Balcerzaka młodzież zwiedziła Galerię „Koszelówka” oraz uczestniczyła w zajęciach plastycznych na terenie galerii.
   Piątek 13 lipca 2007r., uczestnicy Warsztatów Plastycznych spędzili w „Zielonej Szkole” w Goreniu Dużym na terenie gminy Baruchowo. Uczestniczyli w prelekcji na temat walorów przyrodniczo – krajoznawczych Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego, wybrali się na wycieczkę na wydmy oraz zwiedzili okolice podczas przejażdżki wozami. Zajęcia plastyczne odbyły się w terenie, a pobyt w „Zielonej Szkole” został uwieńczony ogniskiem.
   Dnia 14 lipca 2007r uczestnicy warsztatów i pleneru udali się na przejażdżkę bryczkami po miejscowości Lucień i po terenie Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Po obiedzie pojechali na wycieczkę do Portu Żeglarskiego w Nowym Duninowie, gdzie wzięli udział w Regatach Żeglarskich.
   Niedziela 15 lipca 2007r. była dniem poświęconym wyłącznie pracy twórczej. Większość czasu młodzież spędziła na plaży w Lucieniu gdzie odbywały się warsztaty plastyczne i wykłady artystów profesjonalnych.
   16 lipca 2007r. (poniedziałek) odbyły się całodniowe zajęcia z ceramiki artystycznej (wykład i praktyczne wykonywanie przedmiotów z gliny) prowadzone przez twórcę ludowego - p. Jacka Skwarneckiego.
   Dnia 17 lipca 2007r. (wtorek) odbyła się wycieczka do Płocka połączona z malowaniem. Młodzież zwiedziła Muzeum Mazowieckie, Stare Miasto oraz uczestniczyła w rejsie statkiem po Wiśle.
   Środa 18 lipca 2007r. była dniem zajęć z kolejnej formy sztuki ludowej – rzeźby w drewnie – którą poprowadzi p. Jerzy Żandarowski. Wieczorem został zorganizowany Wieczór Przyjaźni francusko – niemiecko – polskiej podczas którego młodzież przygotowała program zapoznający uczestników warsztatów z kulturą poszczególnych krajów i regionów oraz zwyczajami i ciekawostkami związanymi z codziennym życiem. Czas przed wieczorem integracyjnym poświęcony został na przygotowanie Kroniki podsumowującej warsztaty plastyczne i plener.
   W czwartek 19 lipca 2007r. po śniadaniu młodzież zwiedziła Miasto Gostynin. Po obiedzie młodzież, pod kierunkiem Komisarza Warsztatów, kontynuowała przygotowanie kroniki podsumowującej warsztaty plastyczne i plener oraz oprawiała pracę na wystawę plastyczną. Ponadto przystąpiono do przygotowań związanych z wystawą poplenerową młodzieży.
   W piątek 20 lipca 2007r. przed południem odbyło się spotkanie pożegnalne młodzieży z artystami w trakcie którego młodzież zaprezentowała stworzoną przez siebie Kronikę. Następnie o godz. 15.00 na zakończenie warsztatów i pleneru odbył się uroczysty wernisaż z udziałem młodzieży, artystów i zaproszonych gości połączony z wystawami prac uczestników zadania. W wernisażu uczestniczyło ok. 300 osób. Uroczystość została uświetniona występem chóru Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku - VOX JUVENTUTIS.

   Na wernisażu uczestnikom warsztatów i pleneru zostały wręczone podziękowania, dyplomy i upominki przygotowane przez Stowarzyszenie. Wzory dyplomów i podziękowań dla młodzieży, opiekunów i artystów.

   Młodzież każdego dnia pobytu na warsztatach tworzyła Kronikę relacjonującą warsztaty, którą sama redagowała i ilustrowała .

   Każdy z uczestników warsztatów przekazał Stowarzyszeniu po 2 najlepsze prace plastyczne powstałe w trakcie warsztatów.

PLENER ARTYSTYCZNY 09.07 - 22.07.2006r.

   W plenerze, który odbywał się równolegle z warsztatami plastycznymi wzięła udział czołówka polskich artystów malarzy. Wśród nich znaleźli się: Jan Wołek - Komisarz Pleneru, Stanisław Chomiczewski, Henryk Cześnik, Edward Dwurnik, Andrzej Kacperek, Przemysław Lasak, Paweł Lasik, Janusz Lewandowski, Barbara Pszczółkowska-Kasten, Czesław Romanowski, Joanna Sierko-Filipowska, Maja Wojnarowska oraz Agata Schubert i Hildegard Velden - artystki z Niemiec.

   Artyści zostali zakwaterowani w Rezydencji w Lucieniu, gdzie mieli zapewnione pełne wyżywienie oraz pracownie malarskie.
   W trakcie pleneru artyści zajmowali się własną twórczością artystyczną oraz uczestniczyli w zajęciach plastycznych dla młodzieży. Korygowali błędy młodych artystów oraz służyli radą i pomocą w kształtowaniu gustów artystycznych uczestników warsztatów.
Artyści czynnie uczestniczyli w przygotowanych dla uczestników warsztatów i pleneru atrakcjach i wycieczkach w ciekawe i urokliwe miejsca regionu.
   Prace artystów zostaną zaprezentowane na wystawach poplenerowych zorganizowanych w Płocku i w Warszawie.

Patronat medialny nad imprezą sprawowały:

Tygodnik Płocki, Życie Płocka, Życie Gostynina.

Przy realizacji zadania Stowarzyszenie współpracowało z:

1. Urzędami Miast i Gmin oraz Powiatem Płockim – które służyły pomocą w realizacji konkursu plastycznego w gimnazjach znajdujących się na ich terenach.
2. Urzędami Gminy: Gostynin, Łąck, Sanniki, Iłów– które udzieliły wsparcia organizacyjnego przy realizacji zadania.
3. Gimnazjami znajdujące się na terenie działania Stowarzyszenia, z których wyłoniona została plastycznie uzdolniona młodzież – przygotowanie młodzieży do udziału w konkursie plastycznym i w warsztatach;
4. Muzeum Mazowieckim w Płocku, Stadem Ogierów w Łącku, Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej „MŁODZI RAZEM”, Towarzystwem Naukowym w Płocku, Zespołem Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego, Gostynińsko – Włocławskim Park Krajobrazowy, Bankiem Gospodarki Żywnościowej Oddział w Płocku, Zakładem Przetwórstwa Mięsnego „Peklimar”, Cadbury Wedel Sp. z o.o., Płockimi Zakładami Drobiarskimi „SADROB” S.A., „Auchan” Płock – które udzieliły wsparcia rzeczowego przy realizacji przedsięwzięcia (przekazanie upominków dla młodzieży i artystów, bezpłatne wstępy).
5. Sponsorami - Unią Europejska w ramach Pilotażowego Programu LEADER +, Samorządem Województwa Mazowieckiego, Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, Starostwem Powiatowym w Płocku, Starostwem Powiatowym w Gostyninie, Nadleśnictwami w: Łącku, Włocławku, Gostyninie, EKO MAZ Sp. z o.o., Bankiem Spółdzielczym w Gostyninie,

Ze strony SGTPG o stronę organizacyjną i prawidłową realizację harmonogramu przedsięwzięcia dbała Magdalena Kozłowska – Dyrektor Biura, Monika Brandszteter – Krupska, Anna Stańczak i Renata Sobczak pracownicy biura Stowarzyszenia Gmin Turystycznych.
W realizację zadania zaangażowane zostały różnorodne środowiska – z jednej strony młodzież gimnazjalna z terenów wiejskich, małomiasteczkowych i miejskich w wieku 13 – 15 lat i młodzież z zagranicy z drugiej doświadczeni, profesjonalni artyści oraz twórcy ludowi.

Plener jest bardzo ważnym dla rozwoju regionu, odbywającym się cyklicznie zadaniem z zakresu kultury, sztuki i promocji kultury o zasięgu ponadregionalnym i międzynarodowym na terenie Mazowsza w sezonie letnim.
W trakcie pleneru wykonywane były prace promujące i upamiętniające piękno ziemi mazowieckiej, własnego regionu oraz jego walorów kulturowych i krajobrazowych
Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl