wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Opis

W dniach od 05.07. do 18.07.2008 r. w Lucieniu (gm. Gostynin) odbył się kolejny już „7. Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej”.
 
Organizatorami przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.
Działania przygotowawcze projektu, które miały miejsce w miesiącach od kwietnia do czerwca br. obejmowały:
  1. Opracowanie regulaminu konkursu plastycznego i ogłoszenie konkursu.
  2. Zaproszenie artystów profesjonalnych z kraju.
  3. Przeprowadzenie konkursu plastycznego w gimnazjach z obszaru działania SGTPG, mającego na celu rekrutację i wyłonienie uczestników warsztatów plastycznych.
  4. Zaproszenie na warsztaty plastyczne uzdolnionej młodzieży.
 
Zostały osiągnięte następujące cele:
1.      Zostały stworzone warunki do rozwijania aktywności twórczej, rozpowszechniania i popularyzacji sztuki wśród młodzieży oraz do rozbudzania wyobraźni i kreatywności, zainteresowań i ciekawości świata.
2.      Nastąpiła edukacja kulturalna przez sztukę młodzieży z obszarów wiejskich i małych miast ubogich
w instytucje kultury w formie warsztatów plastycznych oraz przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
3.      Nastąpiło zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego poprzez popularyzację sztuki oraz regionalnego dziedzictwa kulturowego wśród młodzieży.
4.      Nastąpiła promocja młodych talentów z terenów wiejskich i małomiasteczkowych oraz podniesienie kompetencji kulturalnych społeczeństwa.
5.      Nastąpiła integracja młodzieży z Polski z młodzieżą z zagranicy oraz z artystami profesjonalnymi
i z lokalnymi twórcami ludowymi w kierunku popularyzacji sztuki, kształtowania wrażliwości oraz czerpania przez młodych z doświadczeń mistrzów.
Zostały osiągnięte następujące rezultaty:
1.      W trakcie realizacji zadania powstało 135 szt. prac młodzieży oraz 22 prace artystów profesjonalnych. Zarówno młodzież jak i artyści profesjonalni przekazali po 1 pracy Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.
2.      Odbyły się dwie wystawy prac młodzieży i artystów, w tym prac konkursowych, które odwiedziło ok. 450 osób.
3.      Ukazały się artykuły na temat pleneru i warsztatów w wydawnictwach prasowych.
4.      Całe przedsięwzięcie ze względu na swój szeroki zasięg było promowane w telewizji lokalnej.
5.      Powstała kronika dokumentująca przebieg warsztatów plastycznych.
6.      Odbyło się:
Ø      5 wycieczek: do Płocka (rejs statkiem po Wiśle, zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego), do Koszelówki (zwiedzanie galerii), do Stada Ogierów w Łącku, do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, oraz do Miasta Gostynina;
Ø      3 wykłady z twórcami ludowymi nt. sztuki ludowej regionu;
11 wykładów/warsztatów z artystami profesjonalnymi.
 
Warsztaty Plastyczne 07.07 – 13.07.2008r
W warsztatach plastycznych w br. wzięła udział 45 osobowa grupa młodzieży, w tym 40 osób z miast
i gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych oraz 5 osób z Niemiec z miasta partnerskiego Miasta Gostynina będącego Członkiem Stowarzyszenia.
Uczestnicy warsztatów wyłonieni zostali w drodze konkursu plastycznego ogłoszonego przez Stowarzyszenie wśród gmin/miast ze swojego terenu działania.
Konkurs plastyczny pn. „Turystyczna perła Mazowsza” ogłoszony został w szkołach gimnazjalnych gmin/miast należących do Stowarzyszenia i rozstrzygnięty przez niezależną komisję w dniu 09 czerwca 2008r. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Łącku. W skład Komisji Konkursowej weszli: Barbara Perlikowska, Alojzy Balcerzak, Jan Balcerzak, Magdalena Kozłowska.
Laureaci konkursu zostali zaproszeni:
-     za pośrednictwem szkół - młodzież z terenu działania Stowarzyszenia,
-     za pośrednictwem Miasta Gostynina – młodzież z Niemiec z Lagenfeld.
Lista młodzieży biorącej udział w warsztatach stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.
 
Młodzież została zakwaterowana na terenie Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu. Organizacja warsztatów i placówka wypoczynku dla młodzieży została zgłoszona do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Płocku w czerwcu 2008r.
Komisarzem warsztatów plastycznych dla młodzieży był p. Radosław Jan Balcerzak, który gwarantował jakość zajęć plastycznych. Funkcję drugiegoFunkcję kierownika oraz pedagoga warsztatów pełniła p. Ilona Dan – Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu. Opiekę nad uczestnikami warsztatów sprawowała łącznie z Komisarzem
i pedagogiem warsztatów 7 osobowa grupa, w tym wychowawcy Polscy to: Agnieszka Nowakowska, Marietta Dan, oraz Konrad Katarzyński, z Niemiec: Edeltraud Kuhn oraz Hanna Paulsen - Ohme. Bariery językowe zostały pokonane dzięki tłumaczce języka niemieckiego p. Ilonie Karwackiej. Młodzież była pod stałą opieką pielęgniarki
p. Beaty Pakulskiej.
W poniedziałek 07 lipca 2008r. młodzież dojechała na miejsce zakwaterowania do Zespołu Szkół w Lucieniu. Po obiedzie odbyło się spotkanie z wychowawcami, pedagogiem i Komisarzem Warsztatów w trakcie którego nastąpiło zapoznanie uczestników z planem pobytu i regulaminem warsztatów. Po południu, o godz. 1800 odbyło się oficjalne otwarcie warsztatów i pleneru z udziałem uczestników warsztatów i artystów profesjonalnych. W trakcie uroczystości miała miejsce prezentacja prac młodzieży, na podstawie których zostali oni zakwalifikowani do udziału w warsztatach.
Młodzieży przekazane zostały materiały plastyczne i malarskie niezbędne do właściwej realizacji warsztatów.
W trakcie warsztatów, młodzież, pod okiem Komisarza Warsztatów, artystów profesjonalnych
i wychowawców przygotowywała prace malarskie, rozwijała swoje zainteresowania oraz doskonaliła wiedzę na temat sztuki w trakcie wykładów, korekt i praktycznych porad artystów zaproszonych na plener artystyczny.
Dla młodzieży udział w warsztatach był niepowtarzalną okazją poznania znanych twórców, którzy korygowali błędy oraz służyli radą i pomocą w kształtowaniu gustów artystycznych. Pozwoliło to zrealizować nadrzędny cel warsztatów, którym była pomoc uzdolnionym plastycznie gimnazjalistom w rozwoju talentów i zainteresowań
w dziedzinie sztuki i technik malarskich.
W celu zainspirowania artystów i młodzieży pobyt w Lucieniu został urozmaicony różnymi atrakcjami, podczas których młodzież mogła również szkicować i malować swoje prace.
Dnia 08 lipca 2008r. (wtorek) odbyła się wycieczka do Płocka połączona z malowaniem. Młodzież zwiedziła Ogród Zoologiczny oraz uczestniczyła w rejsie statkiem po Wiśle. Po powrocie do Lucienia odbyła się korekta prac. Dzień zakończył się zabawą przy ognisku.
Środa 09 lipca 2008r. była dniem przeznaczonym na pobyt w Koszelówce, gdzie dzięki uprzejmości gospodarza p. Alojzego Balcerzaka młodzież zwiedziła Galerię „Koszelówka”, wzięła udział w wykładzie artysty ludowego nt. regionalnej sztuki ludowej (rzeźba) oraz uczestniczyła w zajęciach plastycznych na terenie galerii. Następnie uczestnicy warsztatów udali się na wycieczkę do Stada Ogierów w Łącku w trakcie której odbyły się również warsztaty plastyczne z artystą profesjonalnym. Ten pracowity dzień zakończył się dyskoteką.
Dnia 10 lipca 2008r., w czwartek, uczestnicy warsztatów i pleneru udali się na wycieczkę do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie podczas zwiedzania skansenu młodzież wykonywała różne prace ręczne, uczestniczyła w wykładzie - prelekcji twórczyni ludowej nt. sztuki ludowej regionu (wycinanki, wyroby z bibuły) oraz wzięła udział w warsztatach plastycznych z artystami profesjonalnymi. Wieczorem, po powrocie do miejsca zakwaterowania, odbyła się korekta prac.
W piątek, 11 lipca 2008r., po śniadaniu młodzież zwiedziła Miasto Gostynin, była na basenie, a po obiedzie odbył się kolejny wykład twórcy ludowego nt. sztuki regionu (malarstwo). Wieczorem natomiast była praca twórcza pod okiem artystów profesjonalnych, a następnie korekta prac.
Sobota, 12 lipca 2008r., była dniem poświęconym wyłącznie pracy twórczej. Na plaży w Lucieniu odbywały się warsztaty plastyczne i wykłady artystów profesjonalnych. Po obiedzie, młodzież pod kierunkiem Komisarza Warsztatów kontynuowała przygotowanie kroniki podsumowującej warsztaty plastyczne i plener oraz oprawiała prace na wystawę. Ponadto przystąpiono do przygotowań związanych z wystawą poplenerową młodzieży.
W niedzielę, 13 lipca 2008r. odbyło się spotkanie pożegnalne młodzieży z artystami w trakcie którego młodzież zaprezentowała stworzoną przez siebie Kronikę. Następnie o godz. 14.00 na zakończenie warsztatów odbył się uroczysty wernisaż z udziałem młodzieży, artystów i zaproszonych gości połączony z wystawami prac uczestników zadania. W wernisażu uczestniczyło ok. 300 osób. Uroczystość została uświetniona występem koncertem jazzowym Grażyny Biernat-Borowskiej – sopran i Michała Borowskiego – saksofon. Zaproszenie na wernisaż stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.
 
Na wernisażu uczestnikom warsztatów i pleneru zostały wręczone podziękowania, dyplomy i upominki przygotowane przez Stowarzyszenie. Wzory dyplomów i podziękowań dla młodzieży, opiekunów i artystów stanowią załącznik nr 3 do sprawozdania.
Młodzież każdego dnia pobytu na warsztatach tworzyła Kronikę relacjonującą warsztaty, którą sama redagowała i ilustrowała (załącznik nr 4).
Każdy z uczestników warsztatów przekazał Stowarzyszeniu po 2 najlepsze prace plastyczne powstałe
w trakcie warsztatów.
Plener Artystyczny 05.07 - 18.07.2008r.
 W plenerze, który odbywał się równolegle z warsztatami plastycznymi wzięła udział czołówka polskich artystów malarzy. Wśród nich znaleźli się: Jan Wołek - Komisarz Pleneru, Alojzy Balcerzak, Andrzej Kacperek, Paweł Lasik, Janusz Lewandowski, Grażyna Lubaszka, Jacek Maślankiewicz, Daniel Pielucha, Maciej Pietrzyk, Joanna Sierko – Filipowska, Janusz Stanny.
Artyści zostali zakwaterowani w Rezydencji w Lucieniu, gdzie mieli zapewnione pełne wyżywienie oraz pracownie malarskie.
W trakcie pleneru artyści zajmowali się własną twórczością artystyczną oraz uczestniczyli w zajęciach plastycznych dla młodzieży. Korygowali błędy młodych artystów oraz służyli radą i pomocą w kształtowaniu gustów artystycznych uczestników warsztatów.
Artyści czynnie uczestniczyli w przygotowanych dla uczestników warsztatów i pleneru, brali udział
w zorganizowanych przez Organizatora atrakcjach i wycieczkach w ciekawe i urokliwe miejsca regionu.
Na zaproszeniach na uroczyste zakończenie pleneru zamieszczone zostało logo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Patronat medialny nad imprezą sprawowały:
Tygodnik Płocki, Życie Płocka, Życie Gostynina. Artykuły prasowe stanowią załącznik nr 5 do sprawozdania.
Przy realizacji zadania Stowarzyszenie współpracowało z:
1.       Urzędami Miast i Gmin oraz Powiatem Płockim i Gostynińskim – które służyły pomocą w realizacji konkursu plastycznego w gimnazjach znajdujących się na ich terenach.
2.       Urzędem Miasta Płocka, Gostynina oraz Urzędem Gminy Gostynin– które udzieliły wsparcia organizacyjnego przy realizacji zadania.
3.       Gimnazjami znajdującymi się na terenie działania Stowarzyszenia, z których wyłoniona została plastycznie uzdolniona młodzież – przygotowanie młodzieży do udziału w konkursie plastycznym i w warsztatach;
4.       Nadleśnictwem w Łącku, Stadem Ogierów w Łącku – które udzieliły wsparcia rzeczowego przy realizacji przedsięwzięcia (przekazanie upominków dla młodzieży i artystów, bezpłatne wstępy).
5.       Sponsorami – Samorządem Województwa Mazowieckiego, Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Starostwem Powiatowym w Płocku,
 
Ze strony SGTPG o stronę organizacyjną i prawidłową realizację harmonogramu przedsięwzięcia dbała Magdalena Kozłowska – Dyrektor Biura, Monika Brandszteter – Krupska, Agnieszka Żukowska i Anna Stańczak– pracownicy biura Stowarzyszenia Gmin Turystycznych.
W realizację zadania zaangażowane zostały różnorodne środowiska – z jednej strony młodzież gimnazjalna 
z terenów wiejskich, małomiasteczkowych i miejskich w wieku 13 – 15 lat i młodzież z zagranicy, z drugiej doświadczeni, profesjonalni artyści oraz twórcy ludowi.
 
Plener jest bardzo ważnym dla rozwoju regionu, odbywającym się cyklicznie zadaniem z zakresu kultury, sztuki i promocji kultury o zasięgu ponadregionalnym i międzynarodowym na terenie Mazowsza w sezonie letnim.
W trakcie pleneru wykonywane były prace promujące i upamiętniające piękno ziemi mazowieckiej, własnego regionu oraz jego walorów kulturowych i krajobrazowych.
 
Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl