wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Opis

8. Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny
połączony z
Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej


W dniu 20 lipca (poniedziałek) na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu uroczyście rozpoczęto organizowany już cyklicznie od siedmiu lat Plener Artystyczny i Warsztaty Plastyczne dla Młodzieży Gimnazjalnej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z siedzibą w Łącku.
Głównym założeniem projektu jest popularyzacja sztuki wśród młodzieży i pomoc uzdolnionym plastycznie gimnazjalistom z terenu 14 miast i gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w rozwoju talentów i zainteresowań dziedzictwem kulturowym regionu.
 
Organizowany cyklicznie już od siedmiu lat Plener i Warsztaty są stałym elementem kalendarza kulturalnego w sezonie letnim na terenie Zachodniego Mazowsza. Unikalna forma przedsięwzięcia polega na współpracy artystów o krajowej i międzynarodowej sławie, profesorów, wykładowców wyższych uczelni artystycznych z uzdolnioną plastycznie młodzieżą, która zastanawia się nad wyborem drogi życiowej.
 
Uczestnicy Warsztatów Plastycznych to laureaci konkursu plastycznego (34 osoby) zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego wyłonieni przez komisję konkursową, w skład której weszli profesjonalni artyści: Maria Wojnarowska, Barbara Perlikowska, Anna Łuczyńska oraz Alojzy Balcerzak.
 
Realizacja tego zamierzenia możliwa jest m.in. dzięki współpracy z czołówką polskich artystów, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na Plenerze, aby pomóc w realizacji pasji uzdolnionej plastycznie młodzieży. Są wśród nich:
1.          Jan Wołek – pełniący już od sześciu lat funkcję Komisarza Pleneru Artystycznego; www.janwolek.com
2.           Iwona Cur
3.           Klaudia Kudelska
4.           Martta Węg; www.martta.art.pl
5.           Wiorika Zagórowska; www.wiorika.eu
6.           Alojzy Balcerzak;
7.           Stanisław Chomiczewski                               
8.           Marian Danielewicz
9.           Paweł Lasik
11.      Maciej Pietrzyk;
12.      Waldemar Marszałek.
 
W trakcie Pleneru artyści i młodzież wykonają prace promujące i upamiętniające piękno ziemi mazowieckiej - walory kulturowe i krajobrazowe regionu.
 
Organizator zapewnił zakwaterowanie, wyżywienie i materiały plastyczne dla młodzieży – uczestników Warsztatów Plastycznych.
 
Podczas pobytu uczestnikom Warsztatów i Pleneru zostały zorganizowane następujące atrakcje:
-          wycieczki połączone ze zwiedzaniem i pracą artystyczną w plenerze:
-           do odbudowanego w tym roku Zamku w Gostyninie, gdzie zgodnie z przekazem historycznym w 1611 roku został uwięziony wraz z rodziną car Rosji – Wasyl Szujski.
-            tradycyjnie już do historycznego Stada Ogierów w Łącku,
-           do odnowionego Zespołu Pałacowo Parkowego w Łącku – letniej rezydencji Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego,
-          wycieczki krajoznawcze po okolicy, wycieczki nad jezioro, 
-          turnieje, dyskoteki oraz inne gry i zabawy.
Dodatkowo wszyscy uczestnicy i goście mieli możliwość wysłuchania:
- koncertu aktora, artysty malarza, poety, satyryka i karykaturzysty Pana Macieja Pietrzyka,
- Gali Operowo-Operetkowej w wykonaniu artystów warszawskich i krajowych scen operowych podczas uroczystego zakończenia Warsztatów Plastycznych.
 
 
Uroczyste zakończenie Warsztatów i Pleneru połączone z wystawą poplenerową odbyło się w Szkole w Lucieniu w sobotę 25 lipca o godz. 16.00. Wystawę uświetniła Gala Operowo-Operetkowa w wykonaniu artystów warszawskich i krajowych scen operowych.
 
Realizacja Pleneru i Warsztatów możliwa była dzięki wsparciu finansowemu:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Powiatu Płockiego, Zespołu Pałacowo Parkowego w Łącku Sp. z o.o., Gminie Gostynin, Naftoremont Sp. z o.o., Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie z siedzibą w Czerwińsku, Banku Spółdzielczego w Kowalu, Coca-Coli, PPHU Jan Rykalski, Staropol s.c., Stada Ogierów w Łącku Sp. z o.o., sponsorów indywidualnych oraz miast, gmin i powiatów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.
Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęli: Telewizja Gostynin MEDIA GOST, Tygodnik Płocki, Tygodnik „Extra Gostynin”, Internetowe „Radio Gostynin”.
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego powstałe w 1996 roku działa w wyjątkowo atrakcyjnym przyrodniczo i turystycznie regionie rozciągającym się od granic Puszczy Kampinoskiej do Włocławka.
Do szczególnych atrakcji zaliczyć należy w szczególności:
-          Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy,
-          urokliwą Wisłę z Zalewem Włocławskim,
-          zagospodarowane turystycznie, malownicze jeziora,
-          duże kompleksy leśne,
-          różnorodność dziedzictwa kulturowo-historycznego pogranicza Mazowsza i Kujaw,
-          Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”,
-          enklawy chronionego krajobrazu, rezerwaty i pomniki przyrody.
 
Stowarzyszenie tworzy 16 j.s.t., tj.: miasta: Płock, Gąbin, Gostynin i Kowal, gminy: Baruchowo, Gostynin, Iłów, Kowal, Łąck, Nowy Duninów, Sanniki, Słubice, Szczawin Kościelny i Włocławek oraz Powiat Płocki i Powiat Gostyniński.
 
Stowarzyszenie zajmuje się m.in.:
-    promocją i informacją turystyczną,
-    wytyczaniem szlaków turystycznych,
-    wspieraniem i promocją turystyki i agroturystyki,
-    działalnością na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
-    realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu,
-    organizacją plenerów artystycznych i warsztatów plastycznych,
-    współorganizacją regionalnych imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i ekologicznych.
 
Można nas zobawczyć w : www.tv.gostynin.com.pl/online4.htm
Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl