wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Organizacje pozarządowe w regionie

ZIARNO
Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne

Grzybów 1/2,
09-533 Słubice
tel./fax: 024 277 89 63
www.ziarno.org.pl
e-mail:
logoczb 

    Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne ZIARNO istnieje od roku 1995, choć jego korzenie sięgają roku 1987, kiedy to we wsi Grzybów w dawnym województwie płockim powstało Kółko Rolnicze Ekologiczne ZIARNO. W ciągu dziesięciu lat swojej działalności Stowarzyszenie ZIARNO bardzo dynamicznie się rozwinęło, samo inicjując różne programy, jak np. „Gospodarstwo ekologiczne jako miejsce edukacji” czy „Wiejskie Ośrodki Edukacji ku zrównoważonej przyszłości” czy też uczestnicząc w rozmaitych krajowych i międzynarodowych projektach czy koalicjach. 

Stowarzyszenie Kwaterodawców Pojezierza Gostynińskiego
Sierakówek 64, 09-500 Gostynin
Tel. (024) 236 50 47
  
http://www.agrogostynin.pl/

Stowarzyszenie Kwaterodawców Pojezierza Gostynińskiego powstało w 2004 r. Działa na podstawie posiadanego statutu i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Celami Stowarzyszenia są :
– działania na rzecz rozwoju i propagowania różnych form turystyki,
– wspieranie i popularyzacja lokalnego ruchu turystycznego,
– tworzenie, zachowanie i ochrona walorów kulturowych, tradycji  i dziedzictwa przyrodniczego terenów Pojezierza Gostynińskiego,
– działalność wspomagająca rozwój i aktywizacje wspólnot i społeczności lokalnych,
– organizacja wypoczynku działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
– wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności i informacji turystycznej,
– uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych targach turystycznych
– działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
– realizacja wszelkich innych działań mogących się przyczynić do realizacji celów Stowarzyszenia i interesów jego członków
Realizując swe cele Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w promocji regionu poprzez udział w targach, festiwalach, imprezach lokalnych i konkursach, w których odnosi sukcesy na szczeblu regionalnym i krajowym.
Gospodarstwa agroturystyczne oferują wypoczynek na terenie przepięknych lasów Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz nad jeziorami na Pojezierzu Gostynińskim.
Członkowie Stowarzyszenia dbają nieustannie o zachowanie najwyższego standardu usług, aby zapewnić gościom miły odpoczynek i niezapomniane wrażenia.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Stary Rynek 20
09 - 400 Płock
 
tel/fax: (0-24) 268-37-74
www.eko.org.pl/rceeplock/, rceeplock@eko.org.pl

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku jest organizacją działającą od 1993r. - najpierw jako porozumienie instytucji i organizacji zajmujących się ochroną środowiska i edukacji ekologicznej, a od 1996r. - jako stowarzyszenie.
Podstawowym celem działalności RCEE jest edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych - administracji publicznej, przedsiębiorców, obywateli, aktywizacja w/w grup do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Działalność ma zasięg lokalny, wojewódzki, krajowy, a nawet zagraniczny i obejmuje:
  • szkolenia, warsztaty, konkursy, plenery
  • budowę urządzeń ochrony środowiska
  • czynną ochronę przyrody
  • działalność filantropijną w partnerstwie z Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"
  • wydawanie materiałów edukacyjnych
  • prowadzenie biblioteki zawierającej ponad 4000 wydawnictw, filmów, czasopism  o tematyce ekologicznej

Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl