wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 BEn

BEN Logo
Projekt BEN
Rejestr potencjału energetycznego biomasy
dla zrównoważonego rozwoju Regionów Europejskich
 
(Biomass energy register for sustainable site development for European Regions – BEN)
 
Projekt BEN realizowany jest w ramach Programu Unii Europejskiej Inteligent Energy – Europe (IEE) (BEN IEE/07/595/SI2.499697).
Projekt dotyczy strategicznego planowania wykorzystania energii odnawialnej przez społeczności lokalne. Projekt ten wpisuje się w długofalowe działania Komisji Europejskiej mające na celu zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Unii Europejskiej.
Istotą projektu jest opracowanie rejestru źródeł, zasobów i sposobów wykorzystania energetycznego biomasy pozwalającego na skuteczne planowanie i realizowanie działań w tym zakresie na szczeblu lokalnym. Rejestr ten ma być zastosowany praktycznie w wybranych regionach Europy. Rejestr będzie miał charakter systemu informacji przestrzennej. Będzie on stanowił podstawę do opracowania w ramach projektu strategicznych planów wykorzystania biomasy dla celów energetycznych w każdym z uczestniczących w projekcie regionów, wyboru lokalizacji obiektów, rozwiązań technicznych, logistycznych oraz zarządzania zasobami surowca. 
Projekt jest realizowany w czterech regionach europejskich:
 • Emscher-Lippe, Niemcy,
 • Perugia, Włochy,
 • Pojezierze Gostynińskie, Polska,
 • Północno-Wschodnia Anglia, Wielka Brytania.
Regiony te reprezentują modelowe przykłady działania w zakresie wykorzystania biomasy i zostały wybrane z uwagi na różny stopień zaawansowania w planowaniu i realizacji działań w zakresie wykorzystania energii z biomasy.
Cele projektu:
 • Utworzenie, w każdym z czterech regionów europejskich, Regionalnych Sieci Partnerów podejmujących i wspierających działania w zakresie wykorzystania biomasy do celów energetycznych
 • Opracowanie założeń oraz zasad tworzenia strategicznych planów wykorzystania biomasy do celów energetycznych,
 • Opracowanie i pilotowe wdrożenie rejestru źródeł, zasobów i sposobów wykorzystania energetycznego biomasy jako podstawy regionalnego planowania energetycznego prowadzonego przez gminy,
 • Opracowanie strategicznego planu wykorzystania biomasy do celów energetycznych w każdym z czterech regionów,
 • Realizacja, w każdym z czterech regionów, planów strategicznych energetycznego wykorzystania biomasy w zakresie co najmniej dwóch inwestycji.
Główne rezultaty projektu:
 • Rozwinięcie współpracy regionalnej w zakresie wspierania rozwoju wykorzystania biomasy
  w czterech wybranych regionach,
 • Portal z rejestrem źródeł, zasobów i sposobów energetycznego wykorzystania biomasy dostępny
  w sieci internet zastosowany w praktyce zarządzania w każdym z czterech regionów,
 • Ogólne założenia tworzenia strategicznych planów wykorzystania biomasy do celów energetycznych, oraz cztery zaakceptowane przez społeczności plany opracowane dla każdego z regionów,
 • Wdrożenie strategicznych planów wykorzystania biomasy do celów energetycznych w zakresie co najmniej dwóch działań w każdym z czterech uczestniczących w projekcie regionów,
 • Poradniki w zakresie finansowania, zarządzania oraz technologii instalacji wykorzystujących biomasę do produkcji energii.
Osiągnięte rezultaty projektu zostaną rozpowszechniane w Europie oraz będą mogły zostać zastosowane
w innych regionach.
Najważniejsze korzyści z realizacji projektu BEN dla społeczności lokalnej:
 • Realizacja projektu w Polsce (Pojezierze Gostynińskie) pozwoli na opracowanie szczegółowego rejestru oraz strategicznego programu wykorzystania biomasy w regionie uwzględniającego lokalne potrzeby energetyczne. Rejestr i plan strategiczny zostaną opracowane w technice GIS i będą mogły być wykorzystywane w przyszłości z uwzględnieniem zmieniających się warunków.
 • W ramach projektu opracowana zostanie, dla terenu Pojezierza Gostynińskiego, dokumentacja niezbędna dla realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych (koncepcje techniczne, studia wykonalności). Projekty inwestycyjne zostaną wybrane na podstawie przygotowanego rejestru oraz planu strategicznego energetycznego wykorzystania biomasy. Ich ostateczny wybór zostanie podjęty w ramach współpracy wszystkich podmiotów i organizacji zainteresowanych rozwojem wykorzystania biomasy w regionie,
 • Wyniki projektu, w tym plan strategiczny wykorzystania biomasy w regionie oraz opracowana dokumentacja, będą stanowiły rzetelną i wiarygodną podstawę do ubiegania się o środki publiczne krajowe i Unii Europejskiej oraz do podejmowania inwestycji prywatnych przez zainteresowane podmioty.
Uczestnicy projektu:
 1. Fraunhofer -Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Niemcy
 2. Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energie Güssing Gmgh (EEE), Austria
 3. Rural Development Initiatives Ltd RDI Ltd, Zjednoczone Królestwo
 4. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polska
 5. WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH WIN, Niemcy
 6. Universita’ Degli Studi di Perugia - Centro Ricerca Biomasse CRB, Włochy
 7. Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Polska
Dalsze informacje:
 
Koordynator projektu:
Simone   Krause  
Fraunhofer Institue for Environmental, Safety,
and Energy Technology UMSICHT,
Oberhausen Fraunhofer UMSICHT,
Osterfelder Str. 3, 46047 Oberhausen             
0049208-8598-1136/ mobile:0049 173 3678380
0049208-8598-1289             
umsicht.fraunhofer.de
 
 
 
Koordynator zadania dotyczącego rozwoju współpracy regionalnej
Janusz Krupanek
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Kossutha 6, 40-844 Katowice
Tel.: 00 48 (032) 254 74 13
Fax.: 0048 (032) 254 17 17
krupanek@ietu.katowice.pl
www.ietu.katowice.pl
 
Koordynator Regionalny dla Pojezierza Gostynińsko Włocławskiego
Agnieszka Żukowska
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych
 Pojezierza Gostynińsko Włocławskiego;
ul. Lipowa 6, 09-520 Łąck 
0048 (024) 2614054 
0048 (024) 2614054
http://www.pojezierzegostyninskie.pl/
 
 
Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl