wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Opis

„9. Integracyjny Plener Artystyczny
połączony z Warsztatami Plastycznymi
dla Młodzieży Gimnazjalnej”
W dniach 9 - 24 lipca na Pojezierzu Gostynińskim rozpoczął się kolejny Plener Artystyczny i Warsztaty Plastyczne.
Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. Współorganizatorami realizacji zadania byli: Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM oraz Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna.  
Z uwagi na teren pogranicza dwóch województw, objęty realizacją zadania, honorowy patronat nad Plenerem i Warsztatami objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki.
 
Głównym założeniem projektu jest popularyzacja sztuki wśród młodzieży i pomoc uzdolnionym plastycznie gimnazjalistom z terenu 14 miast i gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w rozwoju talentów i zainteresowań dziedzictwem kulturowym regionu.
 
Organizowane cyklicznie Plener i Warsztaty są stałym elementem kalendarza kulturalnego w sezonie letnim w regionie. Unikalna forma przedsięwzięcia polega na współpracy artystów o krajowej i międzynarodowej sławie, profesorów, wykładowców wyższych uczelni artystycznych z uzdolnioną plastycznie młodzieżą, która zastanawia się nad wyborem drogi życiowej.
 
Warsztaty plastyczne dla młodzieży rozpoczęły się w dniu 16 lipca o godz. 1600 w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu. Podczas rozpoczęcia zaprezentowane zostały prace plastyczne młodzieży uczestniczącej w Warsztatach.
Uczestnicy Warsztatów Plastycznych to laureaci konkursu plastycznego (31 osób) zorganizowanego przez Stowarzyszenie wyłonieni przez komisję konkursową, w skład której weszli profesjonalni artyści: Maria Wojnarowska, Barbara Perlikowska, Anna Łuczyńska oraz Jasiek Balcerzak.
 
Realizacja tego zamierzenia możliwa jest m.in. dzięki współpracy z czołówką polskich artystów, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na Plenerze, aby pomóc w realizacji pasji uzdolnionej plastycznie młodzieży.
Znaleźli się wśród nich:
 1. Jan Wołek – pełniący już od siedmiu lat funkcję Komisarza Pleneru Artystycznego
 2. Beata Topolińska
 3. Wiorika Zagórowska
 4. Małgorzata Żurada
 5. Ivan Bondarenko
 6. Stanisław Chomiczewski
 7. Paweł Lasik
 8. Janusz Lewandowski
 9. Daniel Pielucha
 10. Maciej Pietrzyk
 
W trakcie Pleneru artyści i młodzież wykonywali prace promujące i upamiętniające piękno ziemi kujawskiej i mazowieckiej - walory kulturowe i krajobrazowe regionu.
 
Organizator zapewnił zakwaterowanie, wyżywienie i materiały plastyczne dla młodzieży – uczestników Warsztatów Plastycznych.
 
Podczas pobytu uczestnicy Warsztatów i Pleneru odwiedzili następujące miasta i gminy regionu:
 • Gostynin - zwiedzanie miasta oraz Gostynińskiego Zamku z przewodnikiem połączone z malowaniem na Rynku w Gostyninie (w 1611 roku na Zamku Gostynińskim został uwięziony wraz z rodziną car Rosji – Wasyl Szujski)
 • Żelazowa Wola - zwiedzanie Muzeum Fryderyka Chopina, warsztaty plastyczne w parku
 • Łąck - Zespół Pałacowo Parkowy w Łącku (letnia rezydencja Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego), Stado Ogierów w Łącku (utworzone w 1923 r. jako jedno z pierwszych w niepodległej Polsce).
 • Płock - zwiedzanie miasta z przewodnikiem (Muzeum Mazowieckie, Katedra), rejs statkiem po Wiśle, malowanie na Starym Rynku,
 • Kłóbka - Skansen (Kujawsko – Dobrzyński Park Etnograficzny),
 • Nowy Duninów – Regaty Żeglarskie
 
Uroczyste zakończenie Warsztatów i Pleneru połączone z wernisażem prac „9. Integracyjnego Pleneru Artystycznego połączonego z Warsztatami Plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej” odbyło się w dniu 23 lipca o godz. 17 00 w Sali Kolumnowej Zamku Gostynińskiego. Wernisaż uświetnił recital skrzypcowy w wykonaniu Natalii Rewakowicz – fortepian i Jakuba Jakowicza – skrzypce.
 
Realizacja Pleneru i Warsztatów możliwa była dzięki wsparciu:
Członków Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego
oraz Fundację BRE Banku SA, Bank Spółdzielczy w Gąbinie, Bank Spółdzielczy w Kowalu, Bank Spółdzielczy w Starej Białej o/Łąck, Carta Blanca Sp. z o.o., EURODESK Polska, Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy, Hotel Dębowa Góra, Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce, Kurię Diecezjalną, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Nadleśnictwo Łąck, Nadleśnictwo Gostynin, Stado Ogierów w Łącku Sp. z o.o., Stowarzyszenie Popierania Galerii Koszelówka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Zespół Pałacowo-Parkowy w Łącku, Z.H.P. Urszula Białecka.
Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęli: Telewizja Gostynin MEDIA GOST, Tygodnik Płocki, Wirtualny Płock Gazeta Lokalna Kutna i Regionu.
 
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego powstałe w 1996 roku działa w wyjątkowo atrakcyjnym przyrodniczo i turystycznie regionie rozciągającym się od granic Puszczy Kampinoskiej do Włocławka.
Do szczególnych atrakcji zaliczyć należy w szczególności:
 • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy,
 • urokliwą Wisłę z Zalewem Włocławskim,
 •  zagospodarowane turystycznie, malownicze jeziora,
 • duże kompleksy leśne,
 • różnorodność dziedzictwa kulturowo-historycznego pogranicza Mazowsza i Kujaw,
 • Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”,
 • enklawy chronionego krajobrazu, rezerwaty i pomniki przyrody. 
Stowarzyszenie tworzy 16 j.s.t., tj.: miasta: Płock, Gąbin, Gostynin i Kowal, gminy: Baruchowo, Gostynin, Iłów, Kowal, Łąck, Nowy Duninów, Sanniki, Słubice, Szczawin Kościelny i Włocławek oraz Powiat Płocki i Powiat Gostyniński.
 
Stowarzyszenie zajmuje się m.in.:
 • promocją i informacją turystyczną,
 • wytyczaniem szlaków turystycznych,
 • wspieraniem i promocją turystyki i agroturystyki,
 • działalnością na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 • realizacją zadań związanych z ochroną środowiska i zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu,
 • organizacją plenerów artystycznych i warsztatów plastycznych,
 • współorganizacją regionalnych imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i ekologicznych.
Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl