wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Zarząd

1.    Do kompetencji Zarządu należy:
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • kierowanie procesem opracowywania LSROR,
 • realizacja LSROR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PO RYBY 2007-2013,
 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie Członków,
 • współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej,
 • składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
 • podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zebrania Członków,
 • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia spełniających warunki statutowe oraz odmowa przyjęcia w poczet członków, podejmowanie uchwał o wykluczeniu z Stowarzyszenia oraz skreśleniu z listy członków zgodnie z przepisami niniejszego statutu,
 • zabezpieczenie obsługi administracyjno - biurowej do prowadzenia spraw Stowarzyszenia,
 • przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia.
Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl