wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Opis

6.fESTIWAL  FOLKLORU i kultury ziemi kujawskiej i mazowieckiej
„Od Kujawiaka do Oberka”
 
 
 
Już po raz szósty Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego wspólnie z Lokalną Grupą Działania Fundacją AKTYWNI RAZEM oraz Muzeum Mazowieckim z Płocka zorganizowało Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej.
 
Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewoda Mazowiecki. Patronat medialny objęli: Katolickie Radio Płock, „Media-Gost”,CzasGabina.pl, CzasPlocka.pl
 
W Festiwalu uczestniczyły: zespoły muzyczne, taneczne i śpiewacze oraz artyści, twórcy ludowi, gospodynie z kół gospodyń wiejskich, osoby prywatne, a także osoby, którym bliski jest folklor i kultura regionu na którym działa Stowarzyszenie i Fundacja AKTYWNI RAZEM. Festiwal „Od Kujawiaka do Oberka” jest przedsięwzięciem o ponadregionalnym, integracyjnym charakterze zmierzającym do wzajemnego poznania lokalnych społeczności, artystów i twórców regionalnych oraz organizacji społecznych, przedsiębiorców i instytucji publicznych pogranicza Mazowsza i Kujaw.
 
Do przeglądu zgłosiło się 9  folklorystycznych zespołów regionalnych. Jury Przeglądu, któremu przewodniczył Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Pan Leonard Sobieraj, przyznało nagrody Regionalnemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Sanniki” z gm. Sanniki, Zespołowi Pieśni i Tańca „Promyki Lucienia” z gm. Gostynin, Zespołowi Ludowemu Pieśni i Tańca „Dzieci Ziemi Łąckiej” oraz Zespołowi Ludowemu z  Kowala „Melodia z Kowala”. Członkowie Jury zwrócili uwagę na wysoki poziom artystyczny zespołów, piękne stroje i nowoutworzone grupy artystyczne.
 
Gościem specjalnym tegorocznego Festiwalu był Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca miasta Żywca „Ziemia Żywiecka”.
 
Imprezie towarzyszył przegląd twórczości ludowej połączony z kiermaszem oraz degustacją potraw i wypieków kuchni mazowieckiej i kujawskiej na specjalnie przygotowanym stole z tradycyjną żywnością Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego. Podczas Festiwalu zorganizowano cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców konkursy: na najpiękniejsze stoisko, najsmaczniejszy wypiek, potrawę i nalewkę oraz na utwór pisany gwarą regionalną. Wystawcy mogli zaprezentować swoją działalność artystyczną na specjalnie przygotowanych kramach jarmarcznych.   
 
Jury za najpiękniejsze stoisko uznało  ekspozycję  Szkoły  Podstawowej  im.  F. Chopina  razem z Publicznym Gimnazjum w Sannikach, gm. Sanniki , miejsce drugie zajęło stoisko Pani Zofii Czubak z haftami łowickimi i strojami ludowymi, trzecią nagrodę otrzymało stoisko Państwa  Aleksandry i Krzysztofa Zawackich. Jury przyznało również wyróżnienie dla ekspozycji przygotowanej przez  Panią Ewę Polańską. Do konkursu zgłosiło się 41 wystawców.
 
Za najlepszy wypiek regionalny uznane zostały „Rogaliki Babci Weroniki” autorstwa Renaty Lisowskiej. Druga nagroda trafiła do Lucyny Krych za „Ciasto drożdżowe z owocami” zaś trzecia do Teresy Zaborowskiej  za „Pączki”. Wyróżnienie otrzymała Elżbieta Kujawska za „Jabłecznik z kratką”.
 
W kategorii Potrawa regionalna laureatką została Joanna Leonarcik, która przygotowała „Chleb wieloziarnisty na zalewie, ogórki kwaszone i smalec chłopski”. Druga nagroda przypadła Agnieszce Tomczak za „Żeberka w miodzie”. Trzecie miejsce zajęło „Nadzionko”, które przygotowałaKrystyna Olobry. Wyróżnienie przyznano Marioli Dobaczewskiej, która przygotowała „Kluski kartoflane”
 
W konkursie na najlepszą nalewkę,  jury najwyżej oceniło nalewkę „Sosnową” przygotowaną przez Irenę Muszyńską. Drugą nagrodę otrzymała „Nalewka z pigwy” autorstwaTeresy Murawskiej. Trzecia nagroda trafiła w ręce Krystyny Olobry, która przygotowała „Pigwówkę”. Wyróżnienia otrzymała Wanda Augustyniak za nalewkę o nazwie „Ogierówka”. 
 
W konkursie wzięło udział 58 wypieków, 22 potrawy i 31 nalewek regionalnych.
 
W konkursie publiczności docenione zostało stoisko Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet, które przygotowało m. in. wytwarzane w swoim regionie pierogi, ciasta i nalewki. Wśród zespołów największe uznanie publiczności zdobyły Promyki Lucienia z gm. Gostynin, a najlepszym produktem żywnościowym było „Ciasto z jabłkami” przygotowane przez Panią Zofię Zawadzką. 
Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl