wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Zarząd

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

Zarząd składa się z 8 osób.

Zarządem kieruje jego Przewodniczący.

Dopuszcza się wybór jednego członka Zarządu spoza członków Walnego Zgromadzenia. Osoba ta może być Przewodniczącym Zarządu.

Kadencja członków Zarządu Stowarzyszenia pochodzących z wyboru trwa do czasu wyboru nowych członków Zarządu.

Wybór Zarządu Stowarzyszenia powinien nastąpić w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji rad gmin.

W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli do najbliższego Walnego Zgromadzenia jest nie więcej niż 6 miesięcy, Zarząd i Komisja Rewizyjna działa w zmniejszonym składzie nie mniejszym niż: Komisja Rewizyjna- 2 osoby, Zarząd- 5 osób.

Do zadań Zarządu należy:
1. Przygotowanie projektu budżetu.
2. Realizowanie budżetu Stowarzyszenia.
3. Bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia.
4. Zawieranie umów i porozumień.
5. Ustalanie terminu, miejsca i porządku obrad Zgromadzenia.
6. Wykonywanie uchwał Zgromadzenia.
7. Podejmowanie własnych uchwał stanowiących realizację uchwał Zgromadzenia.
8. Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej nadania tytułu członka honorowego.
9. Podejmowanie zobowiązań majątkowych do wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie ustanowienia statutu fundacji utworzonej przez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą następujące osoby:
1. Zbigniew Białecki – Przewodniczący Zarządu
2. Edmund Zieliński – Członek Zarządu
3. Włodzimierz Śniecikowski – Członek Zarządu
4. Jerzy Sochacki – Członek Zarządu
5. Krzysztof Jadczak – Członek Zarządu
6. Mirosław Krysiak – Członek Zarządu
7. Gabriel Wieczorek  – Członek Zarządu
8. Małgorzata Joanna Białecka – Członek Zarządu

Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl