wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Zwyczajni

Członkiem zwyczajnym może być każde miasto, gmina i powiat położona na terenie Pojezierza Gostynińskiego lub w jego okolicy, która akceptuje Statut i Program Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni uczestniczą w pracach władz Stowarzyszenia, w Walnym Zgromadzeniu i posiedzeniach Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu za pośrednictwem swoich przedstawicieli w trybie i na zasadach określonych w Statucie.

Członek zwyczajny ma prawo:
1. Zgłoszenia wniosków, projektów, uchwał i udziału w pracach władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczenia i decydowania o kierunkach działania Stowarzyszenia.
3. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia.
5. Regularnego otrzymywania informacji o działalności Stowarzyszenia.
6. Korzystania z poparcia Stowarzyszenia w działaniu zgodnym z jego celami.

Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
1. Czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Terminowe opłacanie składek członkowskich.


Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia:
 

1. Powiat Płocki
2. Powiat Gostyniński
3. Miasto Płock
4. Miasto Gostynin
5. Miasto i Gmina Gąbin
6. Gmina Gostynin
7. Gmina Iłów
8. Gmina Łąck
9. Gmina Nowy Duninów
10. Gmina Sanniki 
11. Gmina Słubice
12. Gmina Szczawin Kościelny

Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl