wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Zrealizowane

PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE GMIN TURYSTYCZNYCH POJEZIERZA GOSTYNIŃSKIEGO W LATACH 1998-2009
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego posiada bogate doświadczenie w realizacji zadań oraz projektów z zakresu ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, turystyki, przedsięwzięć kulturalnych i sportowych.

I. Projekty o charakterze cyklicznym:
 1.  „Integracyjny Plener Artystyczny Łąck’99. W plenerze wzięli udział artyści profesjonalni z kraju i zagranicy.
 2. „Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej Łąck 2002”. Przedsięwzięcie zyskało nowy kształt, ponieważ wzięła w nim udział obok artystów profesjonalnych z kraju i z zagranicy również uzdolniona plastycznie młodzież gimnazjalna z terenu działalności Stowarzyszenia i młodzież polonijna ze Wschodu. Kolejne imprezy były organizowane już w nowej formule.
 3. „Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej Łąck 2003”.
 4. „3. Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej” w 2004r..
 5. „4. Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej” w 2005r..
 6. „5. Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej” w 2006r..
 7. 1. Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej "Od Kujawiaka do Oberka" w 2006 r. 
 8.  „6. Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej” w 2007 r.
 9. 2. Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej "Od Kujawiaka do Oberka" w 2007 r.
 10.  „7. Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej” w 2008 r.
 11. 3. Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej "Od Kujawiaka do Oberka" w 2008 r.
 12. 1. Festiwal produktów tradycyjnych i regionalnych w 2008 r.
 13. „8. Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej” w 2009 r.
 14. 4. Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej "Od Kujawiaka do Oberka" w 2009 r.
 15. 2. Festiwal produktów tradycyjnych i regionalnych w 2009 r.

  II. Projekty zrealizowane wspólnie z administracją publiczną:
 16. Zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej ilości 285 szt. (1998 i 1999r.).
 17. Przygotowanie opracowania pod nazwą „Kompleksowy Program Ochrony Środowiska na terenie Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego”(2002r.).
 18. Zorganizowanie warsztatów ekologicznych dla pracowników gmin – członków SGTPG (2002r.).
 19. Zorganizowanie warsztatów pod nazwą „Agroturystyka szansą Pojezierza Gostynińskiego w Zjednoczonej Europie” (2003r.) w formie dwóch zjazdów. W efekcie przeszkolono 26 osób zainteresowanych organizacją i rozwijaniem agroturystyki i turystyki wiejskiej zgodnie ze wzorami dobrej praktyki i standardami Unii Europejskiej.
 20. Przygotowanie opracowania pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miast i gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia” (2003r.). niezbędnego w gminach, wynikającego z art. 19 Prawa Energetycznego. Opracowanie diagnozuje istniejący stan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie gmin i ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne do 2020r., poprawę stanu gospodarowania energią oraz zwiększyć udział paliw ekologicznych w bilansie energetycznym gmin.
 21. Wydanie map turystyczno-krajoznawczych Pojezierza Gostynińskiego (2003r.) w nakładzie 1250 egzemplarzy. Mapki są jednocześnie przewodnikiem po miejscowościach, zawierają szlaki turystyczne piesze i rowerowe, obiekty przyrodnicze, bazę noclegową oraz wizytówki miast i gmin. Stanowią materiał promocyjny gmin należących do Stowarzyszenia..
 22. Zrealizowanie projektu pn. „Wytyczenie i oznakowanie turystycznych szlaków rowerowych o zasięgu międzynarodowym i ponadregionalnym na terenie Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” (2004r.,2005r., 2006r.). W ramach przedsięwzięcia opracowano „Koncepcję budowy tras rowerowych na terenie Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” oraz wyznakowano łącznie ok. 540 km. szlaków w tym m.in.
  - Ponadregionalny Zielony Turystyczny Szlak Rowerowy VeloMazovia nr 20
  - Międzynarodowy Szlak Rowerowy EuroVelo R2
  - Ponadregionalny Szlak Wisły
 23. Wydanie mapy wraz z informatorem o wyznakowanych w 2004r. przez Stowarzyszenie szlakach turystycznych rowerowych zawierającym opis przebiegu szlaków, bazę agroturystyczną, praktyczne porady dla rowerzystów oraz numery telefonów, pod którymi można uzyskać więcej informacji. Wznowienie w roku 2006.
 24. Kampania „turystyki weekendowej” – Stowarzyszenie przygotowało foldery informacyjne dla Miast i Gmin należących do SGTPG a także założyło strony internetowe dla Członków Stowarzyszenia (2004r., 2005r.)
 25. Współorganizacja regat żeglarskich w Nowym Duninowie (2004r., 2005r., 2006r., 2007r., 2008r.).
 26. Przeprowadzenie kampanii „Zielony pakiet” – szkolenia oraz bezpłatne rozdanie pomocy dydaktycznych w zakresie edukacji ekologicznej dla nauczycieli gimnazjów (2004r.).
 27. Realizacja projektu pn. Racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi warunkiem zrównoważonego rozwoju Pojezierza Gostynińskiego” mającego na celu m.in. zakup 42 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 28. Realizacja projektu w ramach Schematu I „Pilotażowego Programu Leader+” pn. „Koniec z biernością – wykorzystanie walorów Pojezierza Gostynińskiego szansą rozwoju lokalnego”
  Celem Pilotażowego Programu Leader+ jest stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
  Działanie Leader+ ma na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.
 29. Współorganizacja zadania pn.„I Biegi Przełajowe o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, III Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Płockiego, I Biegi Przełajowe o puchar Zarządu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, V Biegi Przełajowe o puchar Wójta Gminy Łąck” (17.06.2005r.).
 30. „Kolonie dla ubogich dzieci wiejskich” (2005r., 2006r., 2007 r.). Współorganizacja wypoczynku letniego grupy dzieci w wieku 7-8 lat z niezamożnych i ubogich rodzin wiejskich.
 31. „Szlakiem kultury Pojezierza Gostynińskiego” (2006r.). Projekt polegający na wydaniu publikacji – folderów promocyjnych członków Stowarzyszenia oraz wykonaniu wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej folderów.
 32. „Ekologiczny zwiad rowerowy po Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym” (2006r.).
 33. „Człowiek, który ukochał ojczyznę – szlakiem pamięci abp. Juliana Nowowiejskiego” (2006r.).
 34. „X Plener Artystyczno – Edukacyjny – Soczewka” (2006r.).
 35. „Pojezierze Gostynińskie w Internecie źródłem wiedzy o turystyce na Mazowszu” (2006r.). Celem projektu było m.in. utworzenie ogólnodostępnego internetowego systemu informacji turystycznej o obszarze działalności Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.
 36. "Terenowy System Informacji" etap I i II (2007 r.) 
  22. "Aktywna ochrona gągoła i tracza nurogęsi na obszarze Pojezierza Gostynińskiego" (2007 r.)
 37. "W trosce o dziedzictwo przyrodnicze Pojezierza Gostynińskiego i świadomość ekologiczną jego mieszkańców" (2007 r.)
 38. Współorganizacja zadania pn. "Biegi przełajowe o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, IV Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Płockiego, III Biegi Przełajowe o Puchar Zarządu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych  Pojezierza Gostynińskiego, VII Biegi Przełajowe o Puchar Wójta Gminy Łąck" (2007 r., 2008 r.,2009 r.)
 39. "Kultura i tradycje źródeł" (2007 r., 2008 r.)
 40. Współorganizaja zadania pn. "Wakacje dla dzieci z ubogich rodzin wiejskich" (2007 r.)
 41. Współorganizacja zadania pn. "Ziemia Gostynińska na kartach 625-letniej historii" (2007 r.)
 42. Współorganizacja zadania pn. "Turniej Piłki Nożnej Halowej Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej" (2007 r.)
 43. Współorganizacja zadania pn. "Halowy turniej piłki siatkowej samorządowców z terenu województwa mazowieckiego" (2007 r., 2008 r.)
 44. "Terenowy System Informacji" etap III i IV (2008 r.)
 45. "Aktywna ochrona gągoła i tracza nurogęsi na obszarze Pojezierza Gostynińskiego" (2008 r.)
 46. "Edukacja ekologiczna mieszkańców Pojezierza Gostynińskiego" (2008 r.)
 47. Konkurs ekologiczny pod hasłem "Ekologiczny porządek wokół nas" (2008 r.)
 48. Współorganizacja zadania pn. "Wakacje równych szans" (2008 r.)
 49. Współorganzacja zadania pn. "II Turniej Piłki Nożnej Halowej Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej" (2008 r.)
 50. Współorganizacja zadania pn. "Mazowiecki rajd rowerowy od Pojezierza po Doline Wisły" (2008 r.)
 51. Współorganizacja zadania pn. "Dożynki ekologiczne 2008 r.)
 52. Współorganizacja zadania pn. "Poprawa struktury i funkcjionowania doliny Wisły - warsztaty dla młodzieży" (2008 r.)
 53. "Flora i fauna Pojezierza gostynińskiego w fotografii" (2008 r.)
 54. Współorganizacja zadania pn. "Dzień z tradycją i folklorem" (2008 r.)
 55. Współorganizacja zadania pn. "Z Reymontem do wspólnej Europy - I Ogólnopolski Konkurs Szkół Reymontowskich Solec 2008" (2008 r.)
 56. Katalog "W krainie lsów i jezior" (2008 r.) 
 57. "Pojezierze Gostynińskie w Internecie źródłem wiedzy o turystyce na Mazowszu - tłumaczenie strony internetowej" (2008 r.)
 58. Współorganizacja zdania pn. "Turniej tenisa stołowego" (2008 r.)
 59. Współorganizacja zadania pn. "Dzień Folkloru Gąbińsko - Sannickiego" (2008 r.)
 60. "Turystyka konna na Pojezierzu Gostynińskim" (2008 r.)
 61. Współorganizacja zadania pn.: "II Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Kobiet i Mężczyzn o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, IX Gminny Turniej Tenisa Stołowego" (2009 r.)
 62. Współorganizacja zadania pn.: "I Ponadregionalny Rajd Gwiaździsty - Nowy Duninów 2009" (2009 r.)
 63. "Odkryte talenty, równe szanse - Wakacje dla Syzyfa" (2009 r.)
 64. Współorganizacja zadania pn.: "VII Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, IX Powiatowe Regaty Żeglarskie o Puchar Starosty Płockiego, XIII Regaty Żeglarskie o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów połączone z rodzinnym rejsem wodniackim" (lipiec 2009 r.)
 65. Współorganizacja zadania pn.: "I Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Mężczyzn o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckieo, IV Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Łąck" (2009 r.)
 66. Współoranizacja zadania pn.: "I Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetów o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego" (2009 r.)
 67. Współorganizacja zadania pn.: "III Halowy Turniej Piłki Siatkowej Samorządowców z terenu województwa mazowieckiego" (2009 r.)
 68. Współorganizacja zadania pn.: "II Gminne Dożynki Ekologiczne 2009"
 69. Katalog "Pojezierze Gostynińskie w fotografii" (2009 r.)
 70. "Turystyka konna na Pojezierzu Gostynińskim - etap II" (2009 r.)
Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl