wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Opis

PLENER MALARSKI W ŁĄCKU


W roku 1999 w Łącku przy poparciu Komisji Europejskiej (w ramach programu Kalejdoskop) oraz wielu innych sponsorów miejscowych, został zorganizowany plener- warsztaty twórcze dla 19 artystów profesjonalnych, w większości profesorów wyższych uczelni plastycznych z kilku krajów europejskich, oraz dla młodzieży uczącej się w I Prywatnym Liceum Plastycznym w Płocku i obecnej w tym czasie w Łącku na plenerze wakacyjnym grupy studentów Europejskiej Akademii Sztuki z Warszawy. Plener trwał 14 dni i w tym czasie twórcy oprócz pracy nad własnymi dziełami, wygłaszali dla młodzieży prelekcje o sztuce, o uczelniach plastycznych i ich programie w innych krajach, demonstrowali techniki plastyczne, którymi się posługują w swojej pracy, dokonywali korekty prac uczniów i studentów.
Celem zorganizowanego w dniach 08.08.1999r. – 22.08.1999r. było:
1. Zaproszenie artystów, grupy 19 osób, z Polski, Niemiec, Francji, Holandii, Węgier, Rumunii oraz wymiana poglądów na tematy kultury europejskiej, wspólna praca twórcza i zorganizowanie wystaw poplenerowych w Polsce, a następnie w poszczególnych krajach.
2. Rozpowszechnianie informacji o sztuce i jej wartościach wśród społeczności lokalnej.
3. Wykonanie prac malarskich , rysunkowych, rzeźbiarskich oraz akcji artystycznych typu performance promujących atrakcyjność naszego regionu i wydanie katalogu - informatora oraz zorganizowanie wystawy prac poplenerowych w miejskiej galerii w Płocku.
4. Utworzenie w Łącku centrum plenerowego w którym corocznie będą spotykać się artyści na plenerze.
5. Promocja regionu przez uczestników pleneru.
6. Umożliwienie młodzieży uzdolnionej artystycznie wspólną pracę z profesjonalnymi artystami z kraju i zagranicy oraz poznawanie różnych technik artystycznych.

Był to pierwszy tego typu projekt realizowany przez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. Wzorowaliśmy się na organizowanych w Niemczech, Francji i Włoszech międzynarodowych spotkaniach plastyków i muzyków.
Wobec atrakcyjności pejzażu naszego regionu oraz bazując na możliwościach zakwaterowania większej grupy osób i stworzenia im odpowiednich warunków do pracy twórczej do Łącka zaproszono grupę 19 osób z Polski, Niemiec, Francji, Węgier, Rumunii. Kontakty z Niemcami, Francją i Węgrami oraz artystami z Rumunii nawiązane zostały poprzez organizacje grupujące plastyków, rzeźbiarzy, malarzy, grafików - większość z nich to pracownicy wyższych uczelni artystycznych mających kontakty z młodzieżą artystyczną tych krajów. Spotkanie tych artystów, wymiana poglądów na tematy kultury europejskiech, wspólna praca i wystawy poplenerowe w Polsce oraz późniejsze w poszczególnych krajach pozwolą na bardzo szeroki zakres oddziaływania takiego spotkania.
Podczas pleneru artyści wykonywali prace malarskie, rysunkowe, rzeźbiarskie promujące region oraz akcje artystyczne typu performance. Całe dni poświęcone były pracy twórczej. Wieczorem przy wspólnym posiłku, który uczestnicy sami przygotowywali zapoznając się z kuchniami różnych regionów Europy, odbywały się dyskusje, wymiana poglądów, spotkania z miejscowymi mieszkańcami i opowiadania o pracy twórczej oraz porównywano metody nauczania sztuki młodzieży w uczelniach.
Na zakończenie pleneru zorganizowaliśmy pokaz prac w Galerii Koszelówka połączony z uroczystym wernisażem oraz wydaliśmy katalog.


Organizacja tych spotkań artystycznych jest wszędzie podobna, stanowi to rodzaj łańcucha obejmującego coraz to większe kręgi artystów. Dlatego ważne jest, aby zaczynając te spotkania, można było je kontynuować w latach następnych, rozszerzając krąg uczestników- ale pozostawiając niezmienny styl pracy i miejsce o ile to możliwe, tworząc jakąś artystyczną tradycję miejscowości, w której plener ma swoją bazę materialną. Artyści pozostawiają po sobie każdy jedną pracę - w podziękowaniu za uczestnictwo w plenerze - te prace zebrane np. w gminach lub prace zakupione na wystawie poplenerowej, mogą stanowić zalążek miejscowych galerii i po kilku latach jest to już pokaźny zbiór dzieł sztuki. Obecność artystów tej rangi na terenie gmin pozwala też na skorzystanie z ich umiejętności przy rozwiązywaniu jakichś lokalnych problemów artystycznych, czy nawiązaniu kontaktów na przyszłość. Także młodzież, nawet szkoły podstawowej, może skorzystać biorąc udział w specjalnie dla niej zorganizowanych lekcjach plenerowych lub warsztatach.
Po plenerze mieliśmy bardzo wiele słów uznania od uczestników i szkoł, biorących udział w tym projekcie. Oddźwięk był szeroki, ponieważ wydaliśmy katalog, który trafił w wiele miejsc i zgłaszało się wiele artystów, chętnych do wzięcia udziału w ewentualnych następnych plenerach w Łącku. Naszym atutem jest piękno mazowieckiego pejzażu, inspirującego do pracy, jego różnorodność- pola, jeziora, lasy, oraz możliwość studiowania zwierząt- konie są tez ciekawym tematem malarskim, chociaż dosyć trudnym.
W organizacji pleneru biorą udział nasi europejscy przyjaciele i partnerzy, pomagając nam zawiadomić artystów, podsuwając nam sugestie kogo zaprosić ,organizując wreszcie poplenerowe wystawy na swoim terenie. W ten sposób rezultatem takiego spotkania jest rozpropagowanie walorów danego miejsca czy regionu na wielka skalę
Nie powinniśmy nie doceniać możliwości, jakie niesie sztuka – często to jest właśnie ta wartość, która przetrwa najdłużej. Nawet jeżeli nam się wydaje, że jest to sztuka niezrozumiała, zbyt nowoczesna- historia pokazuje, że następne pokolenia mogą ją docenić. Nie odrzucajmy szansy wprowadzenia sztuki jako elementu promocji naszego regionu. Temu właśnie powinny służyć plenery- jest to jednocześnie reklama i kapitał na przyszłość. Im więcej osób będzie chwaliło nasze plenery, opowiadało o nich, pokazywało na wystawach i w katalogach dzieła zainspirowane naszym regionem- tym większa szansa, ze zyskamy nowych gości, chętnych do spędzenia u nas wolnego czasu.
Przy organizacji pleneru współpracowały z nami nasze partnerskie miejscowości Ingrandes i Chalonnes z Francji. Gościliśmy u nas dwie artystki (graficzni) z Paryża.
Mamy bardzo dobre kontakty z Szegedem i Csongradem na Wegrzech, z Darmstadt w Niemczech, był u nas profesor Akademii Sztuk Pięknych z Groningen w Holandii i z Timisoara w Rumunii. We Włoszech z naszym regionem współpracuje Forli, w USA Fort Wayne. W Polsce zapraszaliśmy kolegów z Warszawy, Płocka i Krakowa.
Niezmiernie ważne jest stworzenie artystom odpowiednich warunków do pracy, niezależnych od pogody, zapewnienie spokoju i pewnej niezależności. Plener nie może być zanadto wypełniony atrakcjami i zwiedzaniem, najważniejszy jest czas przeznaczony na prace twórczą i pracę z młodzieżą. Tym niemniej zawsze towarzyszą plenerom jakieś spotkania i imprezy integracyjne, stwarzające dobrą atmosferę i pozwalające na nawiązanie przyjaźni i kontaktów miedzy artystami i z miejscową ludnością.

Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl