wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Opis

„Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej”


W dniach 04.08.- 18.08.2002r z inicjatywy Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego został zorganizowany „Międzynarodowy integracyjny plener artystyczny połączony z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej”. Jako motto pleneru wybrano cytat „Patrzeć razem w tym samym kierunku” (Saint Exupery).

Współorganizatorami imprezy było Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie i Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
Patronat nad imprezą objęła Fundacja SEMPER POLONIA.

Inspiracją do organizacji w/w imprezy stał się „Integracyjny Plener Artystyczny Łąck ‘99”zorganizowany przez Stowarzyszenie w 1999r. przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Harmonogram realizacji Pleneru obejmował organizację dwóch imprez realizowanych równolegle, ale połączonych tematycznie: pleneru artystycznego dla artystów profesjonalnych oraz warsztaty plastyczne dla młodzieży.
W warsztatach plastycznych dla młodzieży gimnazjalnej zorganizowanych w dniach 04.08.2002r. – 11.08.2002r., uczestniczyła 46 osobowa grupa z terenu gmin Stowarzyszenia, wyłoniona w drodze konkursu plastycznego pt. „Krajobraz w gminie”, który został przeprowadzony przez Stowarzyszenie w maju 2002 r.
W warsztatach i plenerze brała również udział 5-cio osobowa grupa młodzieży z Białorusi Wielu spośród uczestników warsztatów miało za sobą już udział w konkursach krajowych i zagranicznych.
W trakcie zajęć, młodzież, pod kierunkiem opiekunów plastycznych przygotowywała prace plastyczne zgodne z tematem pleneru. Wykłady (dotyczące technik malarskich) były prowadzone przez profesjonalistów, tj. artystów z różnych państw Europy - uczestników równolegle odbywającego się Międzynarodowego Integracyjnego Pleneru artystów profesjonalnych.
Na zakończenie warsztatów w dniu 10.08.2002 r. została przygotowana „robocza wystawa prac młodzieży” oceniona przez profesjonalistów, a która ostatecznie została zaprezentowana na wernisażu poplenerowym w dniu 13.08.2002r. w Szkole w Łącku.

Plener artystów trwał od 4.08.2002r. do 18.08.2002r. tj. o 7 dni dłużej niż warsztaty. Pozwoliło to artystom, już po zakończeniu pracy z młodzieżą, na własną „pracę twórczą”. Funkcję komisarza pleneru sprawowała Pani Maja Wojnarowska.

W dniu 13.08.2002 r. zostało zorganizowane uroczyste zakończenie warsztatów z udziałem zaproszonych gości. Obejmowało ono wernisaż prac młodzieży powstałych w trakcie warsztatów, który odbył się w Szkole Podstawowej w Łącku oraz uroczyste spotkanie z artystami na terenie Stada Ogierów tzw. „wieczór u artystów”.

Po zakończeniu warsztatów wydano zbiór pocztówek prezentujących wybrane przez profesjonalistów prace młodzieży oraz katalog prac artystów.
Wystawa prac artystów profesjonalnych została zorganizowana w Galerii w Koszelówce w dniu 16.08.2002r.

Patronat medialny nad imprezą sprawowały
Radio PULS-FM, Nowy Tygodnik Płocki, Gazeta Wyborcza, Tygodnik Płocki.

Sponsorzy imprezy: Stado Ogierów w Łącku, Przedsiębiorstwo GOSPIN Sp. zo.o z Gostynina i Przedsiębiorstwo Turystyki „Azymut” z Płocka oraz firma ANKO z W-wy.

Według oceny Stowarzyszenia zrealizowana impreza przyczyniła się do popularyzacji sztuki wśród młodzieży wiejskiej. Kontakt młodzieży z artystami profesjonalistami w trakcie odbywających się zajęć plastycznych pozwolił na ukierunkowanie i ugruntowanie jej własnych zainteresowań.
Godny podkreślenia jest charakter integracyjny imprezy. Dotyczy to zarówno artystów profesjonalnych jak i młodzieży. Plener stał się płaszczyzną wymiany doświadczeń, a nawet kultur . Jego oddziaływanie może zaowocować w przyszłości powstaniem dzieł popularyzujących „nasze małe ojczyzny” i jednocześnie promujących Pojezierze Gostynińskie tj. teren działania Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.

Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl