wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Opis

„Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny
połączony z warsztatami plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej”W dniach 30.07.- 08.08.2003r w Łącku odbył się „Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej”. Jako motto warsztatów i pleneru wybrano hasło „ To, co najpiękniejsze, chcę ocalić od zapomnienia”.

Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A., Fundacja Semper Polonia oraz Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

Stowarzyszenie po raz pierwszy zorganizowało ”Międzynarodowy integracyjny plener artystyczny połączony z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej” w sierpniu ubiegłego roku. Inspiracją do organizacji w/w imprezy był „Integracyjny Plener Artystyczny Łąck ‘99”zorganizowany przez Stowarzyszenie w 1999r. przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Prace artystów z Francji, Holandii, Węgier, Rumunii oraz Polski przyczyniły się do uwiecznienia piękna tej okolicy i stały się jej wizytówką poprzez prezentacje na wystawach w kraju i zagranicą
Ubiegłoroczny plener nabrał kształtu integracyjnego w związku z uczestnictwem w nim obok artystów profesjonalnych młodzieży z Polski i z zagranicy. Chcąc podtrzymać jego tradycję oraz charakter dla regionu Pojezierza, Stowarzyszenie z pozostałymi Organizatorami postanowiło ponownie dać szansę rozwoju oraz nauki sztuki młodym talentom.


Harmonogram realizacji przedsięwzięcia obejmował organizację dwóch imprez realizowanych równolegle, ale połączonych tematycznie.
Pierwszą z nich były warsztaty plastyczne dla 47 osobowej grupy młodzieży gimnazjalnej, które trwały od 01 do 08.08.2003r.
Młodzież z Polski - 30 osób - pochodziła z terenu gmin należących do Stowarzyszenia. Została ona wyłoniona w drodze konkursu plastycznego pt. „Ocalić od zapomnienia”, który Stowarzyszenie przeprowadziło na przełomie kwietnia i maja 2003r. Prace osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w warsztatach były oceniane przez niezależną komisję powołaną na mocy porozumienia SGTPG i Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie w dniu 30.05.2003r.
W warsztatach brała ponadto udział 17 osobowa grupa młodzieży polskiego pochodzenia z Białorusi, Czech, Litwy i Mołdawii, która została zaproszona za pośrednictwem Fundacji Semper Polonia.
Uroczyste otwarcie warsztatów z udziałem artystów profesjonalnych odbyło się w dniu 01.08.2003r. w Szkole w Łącku.
W trakcie zajęć pod kierunkiem opiekunów plastycznych przygotowywała prace zgodne z tematem warsztatów. Młodzi uczestnicy warsztatów rozwijali swoje zainteresowania oraz doskonalili wiedzę na temat sztuki w trakcie wykładów prowadzonych przez zaproszonych na plener artystów profesjonalnych. Młodzież miała niepowtarzalną okazję osobistego spotkania ze znanymi twórcami oraz wysłuchania od nich cennych porad.
Pobyt młodzieży na warsztatach został urozmaicony przez Organizatorów w formie: happeningu, wycieczki ścieżką edukacyjno-przyrodniczą, wycieczki bryczkami i wozami do galerii w Koszelówce, wycieczki do Skansenu w Sierpcu, wycieczki do PKN ORLEN S.A., wycieczki statkiem po Wiśle, ogniskiem z kiełbaskami, dyskoteką, grami i zabawami sportowymi.

Na zakończenie warsztatów w dniu 08.08.2002 r. odbył się uroczysty wernisaż poplenerowy w Szkole w Łącku z udziałem zaproszonych gości. Prace młodzieży powstałe na plenerze zostały zaprezentowane w katalogu, który był dostępny dla uczestników wystawy.

Kierownikiem warsztatów był pan Zdzisław Ratajczyk, który sprawował również funkcję pedagoga. Bezpośrednią opiekę merytoryczną oraz jakość zajęć plastycznych gwarantował komisarz warsztatów dla młodzieży pan Radosław Jan Balcerzak, któremu w integracji plastycznej pomagała pani Anna Wojnarowska. Zajęcia z zakresu integracji turystyczno – przyrodniczo - krajoznawczej prowadziły pani Donata Patora oraz pani Agnieszka Żuchowska, natomiast zajęcia z zakresu integracji sportowej pan Artur Sarzała.
Opiekę nad młodzieżą polskiego pochodzenia sprawowali także ich opiekunowie, z którymi przyjechali: Renata Humel, Ewelina Karpowicz, Irena Ostap, Anton Polowej. Opiekę medyczną sprawowała - lek med. Małgorzata Drohomirecka.

Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny odbył się w dniach od 30.07 do 08.08.2003r. Uczestniczyli w nim następujący artyści z kraju : Jan Wołek, Maria Anto, Alojzy Balcerzak, Henryk Cześnik, Edward Dwurnik, Jerzy Gnatowski, Andrzej Kacperek, Janusz Lewandowski, Rafał Olbiński, Franciszek Starowieyski, Piotr Turek i z zagranicy: Jolanta Sniezko, Andrzej Filipowicz, Wacław Sporski.
Artyści profesjonalni zostali zakwaterowani w hotelu Dębowa Góra w Nowych Rumunkach.
Funkcję komisarza pleneru sprawował Pan Jan Wołek.
W trakcie pleneru artyści zajmowali się własną twórczością artystyczną. Prowadzili również wykłady dla młodzieży na temat sztuki i dokonywali korekty prac młodych twórców. Artyści aktywnie uczestniczyli w pracach młodzieży w plenerze w formie konsultacji i bezpośredniego udziału m.in. w happeningu, wyjeździe bryczkami do galerii w Koszelówce czy w wycieczce do Skansenu w Sierpcu.
Artyści w formie protokołu przekazali Organizatorom prace powstałe w trakcie pleneru, które zostały zaprezentowane jesienią na wystawie w Muzeum Ignacego Jana Paderewskiego i Wychodźctwa Polskiego w Warszawie.
Na zakończenie pleneru w dniu 08.08.2002 r. odbył się uroczysty wernisaż prac artystów w Hotelu Dębowa Góra w Nowych Rumunkach, z udziałem zaproszonych gości. Prace artystów powstałe podczas pleneru zostały zaprezentowane w katalogu, który był dostępny dla uczestników wystawy.

Patronat medialny nad imprezą sprawowały:
Program 1 Telewizji Polskiej (TVP S.A.);
Program Satelitarny TV POLONIA;
Telewizja TELE TOP;
Radio Polonia Program dla Zagranicy Polskiego Radia S.A.;
Płockie Radio PULS FM.

Realizacja pleneru i warsztatów była możliwa głównie dzięki wsparciu finansowemu PKN ORLEN S.A., oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatu Płockiego, Gminy Łąck, Hotelu Dębowa Góra, Firmy Talens Polska sp. z o.o.


Stowarzyszenie ocenia, że realizowane przedsięwzięcie przyczyniło się do dużej popularyzacji sztuki wśród młodzieży wiejskiej. Kontakty młodzieży z artystami profesjonalistami w trakcie odbywających się zajęć plastycznych z pewnością pozwoliły na ukierunkowanie i ugruntowanie jej własnych zainteresowań.
Godny podkreślenia jest charakter integracyjny imprezy. Dotyczy to zarówno artystów profesjonalnych jak i młodzieży. Plener stał się płaszczyzną wymiany doświadczeń, a nawet kultur . Jego oddziaływanie może zaowocować w przyszłości powstaniem dzieł pozwalających ” To, co najpiękniejsze ocalić od zapomnienia” i jednocześnie promujących Pojezierze Gostynińskie tj. teren działania Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.

Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl