wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Opis

„3. Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej”


W dniach od 25.06. do 10.07.2004r. w Łącku odbył się „3. Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z warsztatami plastycznymi dla młodzieży gimnazjalnej” zorganizowany pod hasłem „WIDZIEĆ WIĘCEJ!”.
Pierwszy plener malarski Stowarzyszenie zorganizowało w 1999r. Uczestniczyli w nim dorośli artyści z kraju i zagranicy.
W 2002 r. narodził się pomysł, aby dołączyła do nich młodzież mieszkająca w gminach należących do Stowarzyszenia oraz młodzież z zagranicy. Od tego czasu plener i warsztaty funkcjonują według tej idei.
„Integracyjny” w nazwie ma na celu wspólną pracę i wymianę doświadczeń artystów profesjonalnych pochodzących z kraju i zagranicy oraz ich współpracę i udzielanie praktycznych wskazówek uzdolnionej plastycznie młodzieży z terenu trzynastu gmin należących do Stowarzyszenia oraz młodzieży z zagranicy.

Stowarzyszenie w działaniach realizacyjnych było odpowiedzialne za :
zorganizowanie transportu młodzieży polonijnej w kraju;
zorganizowanie zakwaterowania i wyżywienia młodzieży i ich opiekunów oraz artystów;
zorganizowanie wycieczek oraz dodatkowych atrakcji dla wszystkich uczestników zadania;
zorganizowanie wystawy prac konkursowych i poczęstunku na rozpoczęcie warsztatów;
zorganizowanie wystawy prac młodzieży powstałych na warsztatach i poczęstunku na zakończenie warsztatów;
zorganizowanie wernisażu prac artystów wraz z poczęstunkiem;
lokalny patronat medialny;
publikacje poplenerowe;
zaproszenia, dyplomy, podziękowania;
- zorganizowanie dwóch wystaw poplenerowych w Płocku: w Domu Darmstadt i w Towarzystwie Naukowym Płockim.

Zgodnie z przyświecającą ideą realizacja zadania obejmowała równoczesną organizację dwóch imprez połączonych tematycznie: pleneru artystycznego i warsztatów plastycznych dla młodzieży gimnazjalnej w następujący sposób:

WARSZTATY PLASTYCZNE (30.06. – 10.07.2004r.)
W warsztatach plastycznych wzięło udział 60 osób w tym 40 osób z miast i gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych oraz 20 osób z Białorusi, Łotwy, Mołdawii i Ukrainy. Uczestnicy warsztatów w łącznej liczbie 60 osób zostali wyłonieni w drodze konkursu plastycznego, który Stowarzyszenie ogłosiło wśród gmin ze swojego terenu działania, a Fundacja Semper Polonia w środowiskach polonijnych w krajach Europy Środkowo Wschodniej.
Konkurs plastyczny pn.: „Widzieć więcej!” został ogłoszony w szkołach gimnazjalnych gmin należących do Stowarzyszenia w pierwszych dniach kwietnia 2004r. Rozstrzygnięty został przez niezależną komisję 20 maja 2004r. w Warszawie. Laureaci konkursu zostali zaproszeni za pośrednictwem szkół i polskich placówek dyplomatycznych do udziału w warsztatach plastycznych.
Młodzież została zakwaterowana w Szkole Podstawowej w Łącku.
Funkcję Kierownika oraz pedagoga warsztatów pełnił Zdzisław Ratajczyk. Komisarz warsztatów plastycznych dla młodzieży Radosław Jan Balcerzak sprawował opiekę merytoryczną oraz gwarantował jakość zajęć plastycznych. Pomocą służyli mu opiekunowie plastyczni: Anna Łuczyńska oraz Anna Wojanarowska. Całodobową opieką nad młodzieżą zajmowały się: Donata Patora, Ewa Kopczyńska, Elżbieta Drynkowska, Renata Bielińska. Uczestnicy warsztatów z Polski na czas pobytu na warsztatach zostali ubezpieczeni w PZU SA. Opiekę nad młodzieżą polskiego pochodzenia sprawowali również opiekunowie z którymi przyjechali: Ewa Bogdanowicz (Białoruś), Stanisław Mielnik (Mołdawia), Gertruda Bartkiewicz (Łotwa), Walentyna Koleśnik (Ukraina), Helena Markiewicz (Ukraina), Mariana Szczerbak (Ukraina), Ludmiła Owsianiuk (Ukraina).
Młodzież była pod stałą opieką lekarską dr Małgorzaty Drohomireckiej.

Uroczyste otwarcie pleneru i warsztatów z udziałem artystów profesjonalnych odbyło się w dniu 30.06.2004r. w Gimnazjum w Łącku. Otwarcie było połączone z wystawą prac młodzieży laureatów konkursu plastycznego w wyniku którego młodzież zakwalifikowała się do udziału w warsztatach. W wystawie wzięły udział lokalne media.

Młodzież została wyposażona w materiały plastyczne i malarskie niezbędne do właściwej realizacji warsztatów.

W trakcie warsztatów młodzież pod okiem opiekunów plastycznych przygotowywała prace malarskie realizowane pod hasłem ”Widzieć więcej!”. Młodzi artyści rozwijali swoje zainteresowania oraz doskonalili wiedzę na temat sztuki w trakcie wykładów prowadzonych każdego dnia przez komisarza warsztatów i opiekunów plastycznych oraz wykładów i praktycznych porad artystów zaproszonych na plener.
Dla młodzieży udział w warsztatach był niepowtarzalną okazją poznania znanych twórców, którzy korygowali błędy oraz służyli radą i pomocą w kształtowaniu gustów artystycznych. Pozwoliło to zrealizować cel warsztatów, którym była pomoc uzdolnionym plastycznie gimnazjalistom w rozwoju talentów i zainteresowań w dziedzinie sztuki i technik malarskich.

W celu zainspirowania artystów i młodzieży pobyt w Łącku został urozmaicony różnymi atrakcjami, podczas których młodzież mogła również szkicować i malować swoje prace.
W dniu 30.06.2004r. artyści i młodzież spotkali się przy ognisku, połączonym z pieczeniem kiełbasek. W trakcie ogniska odbył się pokaz sokolniczy połączony z wykładem nt. technik polowania na drapieżniki przyrodnika i nauczyciela z Łącka p. Piotra Adamiaka.
Dnia 01.07.2004 r. odbyła się wycieczka do Stada Ogierów w Łącku (zwiedzanie i malowanie) oraz rajd rowerowy nad jeziora Łąckie.
W dniu 02.07.2004r. młodzież i artyści wybrali się bryczkami, wozami i platformami leśnymi drogami na wycieczkę do Galerii malarstwa w Koszelówce. Oprócz zwiedzania odbyły się tam również zajęcia plastyczne.
W sobotę 03.07.2004r. odbyła się wycieczka do Płocka – atrakcją był rejs statkiem po Wiśle oraz zwiedzanie miasta.
W niedzielę 04.07.2004r. na plaży nad jeziorem Górskim w Grabinie odbył się happening. Artyści i młodzież z opiekunami, a także przypadkowi plażowicze malowali zakupione specjalnie do tego celu białe podkoszulki.
W dniu 05.07.2004r. odbyła się całodniowa wycieczka połączona z malowaniem do Pałacu w Srebrnej.
Wtorek 06.07.2004r. był dniem zajęć w Łącku. Wieczorem dużą niespodzianką dla wszystkich uczestników warsztatów i pleneru był nastrojowy koncert muzyki gitarowej klasycznej i współczesnej znanego kompozytora i artysty muzyka Janusza Strobla.
W środę 07.07.2004r. odbyły się całodniowe zajęcia z malarstwa ceramicznego oraz metod lepienia i wypalania gliny u mieszkającego w gajówce na terenie wsi Soczewka artysty p. Jacka Skwarneckiego.
W dniu 08.07.2004r. młodzież przygotowywała swoje prace na wystawę poplenerową.
W piątek 09.07.2004r. przed południem młodzież obejrzała wystawę prac artystów i zaprezentowała im stworzoną przez siebie kronikę którą sama redagowała i ilustrowała przez wszystkie dni pobytu na warsztatach. Tego dnia odbyły się dwie wystawy: w Szkole w Łącku odbyła się wystawa prac młodzieży z udziałem zaproszonych gości (ok. 250 osób) i w Hotelu Dębowa Góra wernisaż prac artystów (120 osób). W obydwu wystawach uczestniczyły media.

PLENER ARTYSTYCZNY (25.06. – 10.07.2004r.)

W plenerze, który odbywał się równolegle z warsztatami plastycznymi wzięła udział czołówka polskich artystów malarzy. Wśród nich znaleźli się: Piotr Bogusławski, Henryk Cześnik, Tomasz Dominik, Edward Dwurnik, Jerzy Gnatowski, Andrzej Heidrich, Andrzej Kacperek, Paweł Lasik, Janusz Lewandowski, Sabina Lonty, Franciszek Maśluszczak, Grzegorz Moryciński, Ryszard Patzer, Barbara Pszczółkowska-Kasten, Tadeusz Sobkowiak, Franciszek Starowieyski, Maria Wojnarowska, Olga Wolniak, oraz Jan Wołek, pełniący funkcję komisarza Pleneru.
Artyści zostali zaproszeni przez wszystkich Organizatorów, po przekazaniu listy gości przez J. Wołka – komisarza pleneru. Artyści zostali zakwaterowani w Hotelu Dębowa Góra w Nowych Rumunkach, gdzie mieli zapewnione pełne wyżywienie oraz pracownie do malowania.
W trakcie pleneru artyści zajmowali się własną twórczością artystyczną oraz uczestniczyli w zajęciach plastycznych dla młodzieży. Korygowali błędy młodych artystów oraz służyli radą i pomocą w kształtowaniu gustów artystycznych.
Artyści czynnie uczestniczyli w przygotowanych dla uczestników warsztatów i pleneru atrakcjach i wycieczkach.
Powstałe w trakcie pleneru prace artystów zostały zaprezentowane na wystawach poplenerowych w Płocku.

Płockie wystawy odbyły się w następujących terminach:

1) w dniach od 20.07 do 05.08.2004r. w Domu Darmstadt . Wystawa zorganizowana została przez SGTPG wspólnie z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki. Cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzających (średnio 30-40 osób dziennie).
2) w dniach od 06.08. do 30.09.2004r. w Towarzystwie Naukowym Płockim. Wystawa zorganizowana została przez SGTPG wspólnie z TNP

W sierpniu 2004r. SGTPG wydało album poplenerowy w którym zostały zebrane prace artystów i młodzieży powstałe podczas pleneru i warsztatów. Album dokumentuje również przebieg całego przedsięwzięcia.

Patronat medialny nad imprezą sprawowały: Gazeta Wyborcza, Tygodnik Przegląd, Życie Gostynina, NTP Tydzień Płocka, Tygodnik Płocki, TV Polonia, TVP 3,TV Płock, RDC, Płockie Radio Puls FM.

Patroni medialni zadbali o upowszechnianie informacji na temat przedsięwzięcia.
TV POLONIA obecna była na happeningu i zakończeniu pleneru. W TVP3 oraz w TV Płock również ukazały się ciekawe informacje dotyczące pleneru i warsztatów.

Stowarzyszenie ocenia, że realizowane przedsięwzięcie przyczyniło się do dużej popularyzacji sztuki wśród młodzieży wiejskiej. Kontakty młodzieży z artystami profesjonalnymi w trakcie odbywających się zajęć plastycznych z pewnością pozwoliły na ukierunkowanie i ugruntowanie jej własnych zainteresowań. Dzięki temu został spełniony cel warsztatów którym była pomoc uzdolnionym plastycznie gimnazjalistom z kraju i zagranicy w rozwoju talentów i zainteresowań w dziedzinie sztuki i technik malarskich
Godny podkreślenia jest charakter integracyjny i międzynarodowy imprezy. Dotyczy to zarówno artystów profesjonalnych jak i młodzieży. Plener stał się płaszczyzną wymiany doświadczeń i kultur. Jego oddziaływanie może zaowocować w przyszłości powstaniem dzieł pozwalających ZOBACZYĆ WIĘCEJ.

Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl