wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Opis

„4. Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej”


W dniach od 25.06.2005r. do 09.07.2005r. w Lucieniu (gm. Gostynin) odbył się kolejny już „4. Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej” zorganizowany pod patronatem Ministra Kultury – Pana Waldemara Dąbrowskiego.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Ministerstwo Kultury, Mazowieckie Centrum Kultury Sztuki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Celem organizowanego cyklicznie od kilku lat przedsięwzięcia jest pomoc uzdolnionym plastycznie gimnazjalistom w rozwoju talentów i zainteresowań w dziedzinie sztuki i technik malarskich. Realizacja zadania obejmowała równoczesną organizację połączonych ze sobą warsztatów plastycznych i pleneru artystycznego.

Projekt został zrealizowany przy zastosowaniu rozwiązań umożliwiających aktywny i kreatywny w nim udział uczestników zadania oraz lokalnych społeczności. W trakcie trwania zadania odbywały się:
korekty prac młodzieży i wykłady prowadzone przez artystów profesjonalnych,
prezentacje regionalnego dziedzictwa kulturowego (wykłady, pokazy i ćwiczenia praktyczne prowadzone przez lokalnych twórców ludowych działających na terenie Stowarzyszenia zajmujących się wycinanką sannicką, wyrobami z wikliny, wykonywaniem przedmiotów z gliny i innych mas),
wycieczki w plener (do Stada Ogierów w Łącku, do Ogrodu Zoologicznego i na Starówkę do Płocka, po Płockiej Starówce, do Gostynina i po malowniczych terenach Gminy Gostynin),
kulturalne spotkania integracyjne takie jak: Wieczór Polski, Wieczór Francuski oraz Wieczór Niemiecki.

Realizacja projektu pozwoliła młodzieży zapoznać się z różnymi technikami i środkami plastycznego wyrazu.
Dzięki kwalifikacjom pedagogicznym i plastycznym Kierownika Warsztatów Pani Anny Łuczyńskiej, Komisarza Pleneru Pana Jana Wołka oraz dzięki pracy z artystami profesjonalnymi została pobudzona wyobraźnia i sztuka tworzenia młodych artystów. Powstawały prace odzwierciedlające nie tylko rzeczywisty krajobraz, ale i ukazujące otoczenie oczami wyobraźni.

Warsztaty zintegrowały i pozwoliły na konfrontację osiągnięć rówieśniczych w dziedzinie sztuki malarskiej młodzieży z Polski z młodzieżą z zagranicy. Dla młodych twórców była to niepowtarzalna okazja spotkania się ze znanymi artystami, którzy pomogli im w kształtowaniu gustów artystycznych.
Warsztaty stanowiły także promocję i pomoc dla uzdolnionych plastycznie gimnazjalistów w rozwoju ich talentów i zainteresowań w dziedzinie sztuki i technik malarskich przy udziale czołówki polskich artystów

W realizację zadania zaangażowane zostały różnorodne środowiska – z jednej strony młodzież gimnazjalna z terenów wiejskich, małomiasteczkowych i miejskich w wieku 13 – 15 lat i młodzież z zagranicy z drugiej doświadczeni, profesjonalni artyści oraz twórcy ludowi.

Warsztaty Plastyczne
W warsztatach plastycznych wzięło udział 35 osób w tym 15 osób z miast i gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych, 9 osób z Niemiec i 11 z Francji z gmin partnerskich Członków Stowarzyszenia.
Uczestnicy warsztatów wyłonieni zostali w drodze konkursu plastycznego ogłoszonego przez Stowarzyszenie wśród gmin/miast ze swojego terenu działania oraz przez gminy partnerskie Członków Stowarzyszenia wśród młodzieży zagranicznej z Francji i Niemiec.

Konkurs plastyczny pn. „Najbliższy mi krajobraz” ogłoszony został w szkołach gimnazjalnych gmin/miast należących do Stowarzyszenia i rozstrzygnięty przez niezależną komisję w czerwcu 2005r.

Laureaci konkursu zostali zaproszeni:
za pośrednictwem szkół - młodzież z terenu działania Stowarzyszenia,
za pośrednictwem Departamentalnej Federacji Związków Polsko-Francuskich – młodzież z Francji,
za pośrednictwem Gminy Gostynin – młodzież z Niemiec.

Młodzież została zakwaterowana na terenie Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu.
Funkcję kierownika oraz pedagoga warsztatów pełniła p. Ilona Dan – Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu. Komisarz warsztatów plastycznych dla młodzieży Anna Łuczyńska sprawowała opiekę merytoryczną oraz gwarantowała jakość zajęć plastycznych. Całodobową opieką nad młodzieżą zajmowały się: Elżbieta Pilichowicz, Eleonora Baranowska, Bogumiła Liziniewicz. Uczestnicy warsztatów z Polski na czas pobytu na warsztatach zostali ubezpieczeni w PZU SA. Opiekę nad młodzieżą z Francji i z Niemiec sprawowali opiekunowie grup zagranicznych: Erich Vießmann, Kathrin Vießmann, Cante Nathalie, Frelat Claude, Robert Anne. Bariery językowe zostały pokonane dzięki zatrudnionym tłumaczom języka francuskiego i niemieckiego: Sylwii Król i Marcie Olszewskiej. Przy sprawnej realizacji strony plastycznej warsztatów pracowały wolontariuszki: Justyna Pieńkowska i Marta Paruszewska.
Młodzież była pod stałą opieką lekarską dr Małgorzaty Sobieraj.

Uroczyste otwarcie pleneru i warsztatów z udziałem artystów profesjonalnych odbyło się w dniu 30.06.2005r. w Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu. Otwarcie było połączone z wystawą prac młodzieży laureatów konkursu plastycznego w wyniku, którego młodzież zakwalifikowała się do udziału w warsztatach. W wystawie wzięły udział lokalne media.
Młodzieży przekazane zostały materiały plastyczne i malarskie niezbędne do właściwej realizacji warsztatów.
W trakcie warsztatów młodzież pod okiem Komisarza Warsztatów i opiekunów przygotowywała prace malarskie, rozwijała swoje zainteresowania oraz doskonaliła wiedzę na temat sztuki w trakcie wykładów prowadzonych przez komisarza warsztatów oraz wykładów i praktycznych porad artystów profesjonalnych zaproszonych na plener.
Dla młodzieży udział w warsztatach był niepowtarzalną okazją poznania znanych twórców, którzy korygowali błędy oraz służyli radą i pomocą w kształtowaniu gustów artystycznych. Pozwoliło to zrealizować nadrzędny cel warsztatów, którym była pomoc uzdolnionym plastycznie gimnazjalistom w rozwoju talentów i zainteresowań w dziedzinie sztuki i technik malarskich.
W celu zainspirowania artystów i młodzieży pobyt w Lucieniu został urozmaicony różnymi atrakcjami, podczas których młodzież mogła również szkicować i malować swoje prace. W celu przybliżenia uczestnikom kultur i zwyczajów panujących w ich krajach zamieszkania zostały zorganizowane wieczory narodowe: Wieczór Polski, Wieczór Francuski i Wieczór Niemiecki.
W dniu 30.06.2005r. uczestnicy warsztatów przygotowali wystawę prac, które zwyciężyły w konkursie plastycznym. O godzinie 16.00 odbyło się uroczyste otwarcie warsztatów i pleneru połączone z wystawą prac młodzieży zakończone oficjalnym spotkaniem z artystami profesjonalnymi.
Dnia 01.07.2005r. odbyła się wycieczka do Stada Ogierów w Łącku połączona ze zwiedzaniem i malowaniem w plenerze oraz rajd pieszy nad jezioro Lucieńskie.
W sobotę 02.07.2005r. młodzież dzięki uprzejmości gospodarza p. Alojzego Balcerzaka zwiedziła Galerię w Koszelówce, mając możliwość pracy pod okiem artystów profesjonalnych. Po kolacji zorganizowany został Wieczór Polski, w trakcie, którego młodzież z Polski przygotowała program zapoznający uczestników warsztatów z kulturą kraju i regionu oraz zwyczajami, ciekawostkami związanymi z codziennym życiem rówieśników w Polsce.
W dniu 03.07.2005r. odbyła się wycieczka do Płocka połączona z malowaniem w trakcie której młodzież zwiedziła Ogród Zoologiczny i Starówkę. Miłym akcentem dnia był poczęstunek zorganizowany w restauracji Mc Donald’s. W trakcie pracy plastycznej na Starówce Płockiej część młodzieży skorzystała z możliwości zwiedzenia Muzeum Diecezjalnego.
Dnia 04.07.2005r. we poniedziałek odbyły się całodniowe zajęcia z ceramiki artystycznej prowadzone przez lokalnego twórcę ludowego - p. Jacka Skwarneckiego. Zorganizowany w tym dniu Wieczór Francuski przybliżył uczestnikom kulturę oraz zwyczaje Francuzów i młodzieży francuskiej.
Wtorek 05 lipca 2005r. był dniem zwiedzania na bryczkach i platformach atrakcyjnego terenu Gminy Gostynin z przerwą na pracę młodzieży w plenerze pod okiem artysty profesjonalnego.
Dzień 06 lipca 2005r. przeznaczony został na zwiedzanie Miasta Gostynina. Po obiedzie młodzież miała okazję zapoznać się z tradycyjną sztuką ludową z terenu Sannik - wycinanką sannicką oraz malarstwem ludowym. Wykład połączony z pokazem i zajęciami praktycznymi poprowadziła lokalna artystka - p. Teresa Wojno. W tym dniu zorganizowany został Wieczór Niemiecki.
Czwartek 07 lipca był dniem zajęć zorganizowanych na wyspie wiślanej w miejscowości Brwilno Dolne (gm. Nowy Duninów) z kolejnej formy sztuki ludowej – wikliny. Wykład, pokaz i zajęcia praktyczne poprowadziła p. Kazimiera Rogańska. Wieczór poświęcony został na przygotowanie wystawy poplenerowej oraz dokończenie pracy nad Kroniką Warsztatów.
W piątek 08 lipca 2005r. przed południem młodzież obejrzała wystawę prac artystów i zaprezentowała im stworzoną przez siebie Kronikę. Tego dnia odbyły się dwie wystawy: w Zespole Szkól Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu odbyła się wystawa prac młodzieży z udziałem zaproszonych gości (ok. 150 osób) i w Rezydencji w Lucieniu wernisaż prac artystów, w którym wzięło udział ok. 100 osób. W obydwu wystawach uczestniczyły media.
Stowarzyszenie przygotowało dla uczestników warsztatów i pleneru podziękowania, dyplomy i upominki, które zostały wręczone na wernisażu w dniu 08 lipca 2005r.
Młodzież każdego dnia pobytu na warsztatach tworzyła Kronikę relacjonującą warsztaty, którą sama redagowała i ilustrowała.

PLENER ARTYSTYCZNY 25.06. - 09.07.2005r.
W plenerze, który odbywał się równolegle z warsztatami plastycznymi wzięła udział czołówka polskich artystów malarzy. Wśród nich znaleźli się: Jan Wołek, pełniący funkcję Komisarza Pleneru, Alojzy Balcerzak, Henryk Cześnik, Edward Dwurnik, Jerzy Gnatowski, Paweł Lasik, Janusz Lewandowski, Grzegorz Moryciński, Barbara Pszczółkowska-Kasten, Czesław Romanowski, Tadeusz Sobkowiak.
Artyści zostali zakwaterowani w Rezydencji w Lucieniu, gdzie mieli zapewnione pełne wyżywienie oraz pracownie malarskie.
W trakcie pleneru artyści zajmowali się własną twórczością artystyczną oraz uczestniczyli w zajęciach plastycznych dla młodzieży. Korygowali błędy młodych artystów oraz służyli radą i pomocą w kształtowaniu gustów artystycznych uczestników warsztatów.
Artyści czynnie uczestniczyli w przygotowanych dla uczestników warsztatów i pleneru atrakcjach i wycieczkach. Ponadto artyści skorzystali z możliwości wysłuchania koncertu Orkiestry „Carmina Burana”, Chóru Filharmonii Łódzkiej oraz Płockiej Orkiestry Symfonicznej podczas inauguracji organizowanego w Płocku VII Letniego Festiwalu Muzycznego.

Prace artystów zostały zaprezentowane na wystawach poplenerowych zorganizowanych w Płocku i w Warszawie.
Patronat medialny nad imprezą sprawowały:
TVP3 Regionalna, Telewizja Gostynin Media Gost, Gazeta Wyborcza, Nowy Tygodnik Płocki, Życie Płocka, Życie Gostynina.

Realizacja pleneru i warsztatów była możliwa głównie dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury, Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki i Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wsparcia rzeczowego udzieliły: Urząd Gminy Gostynin, Miasto Płock, Starostwo Powiatowe w Płocku, Nadleśnictwo Gostynin, Firma E. Wedel, Mc Donald’s, ZOO Płock, Stado Ogierów w Łącku, Towarzystwo Wspierania Ziemi Sannickiej, Świat Książki.
Plener jest bardzo ważnym dla rozwoju regionu, odbywającym się cyklicznie zadaniem z zakresu kultury, sztuki i promocji kultury o zasięgu ponadregionalnym i międzynarodowym na terenie Mazowsza w sezonie letnim.
W trakcie pleneru wykonywane były prace promujące i upamiętniające piękno ziemi mazowieckiej, własnego regionu oraz jego walorów kulturowych i krajobrazowych

Stowarzyszenie ocenia, że realizowane przedsięwzięcie przyczyniło się do dużej popularyzacji sztuki wśród młodzieży wiejskiej. Spodziewamy się, że uczniowie po powrocie do swoich szkół uzyskane doświadczenia przekażą rówieśnikom, co zaowocuje w przyszłości jeszcze większym zainteresowaniem i chęcią udziału w warsztatach plastycznych organizowanych przez Stowarzyszenie. Kontakty młodzieży z artystami profesjonalnymi w trakcie odbywających się zajęć plastycznych z pewnością pozwoliły na ukierunkowanie i ugruntowanie jej własnych zainteresowań.
Godny podkreślenia jest charakter integracyjny imprezy. Dotyczy to zarówno artystów profesjonalnych jak i młodzieży. Plener stał się płaszczyzną wymiany doświadczeń i kultur.

Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl