wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Opis

„5. Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej”


„5. Międzynarodowy Integracyjny Plener Artystyczny połączony z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej” zorganizowany pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Pana Kazimierza Michała Ujazdowskiego odbył się w dniach od 01.07.2006r. do 08.07.2006r. w Łącku oraz w Lucieniu (gm. Gostynin).

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mazowieckie Centrum Kultury Sztuki.

Działania przygotowawcze projektu obejmowały opracowanie regulaminu konkursu plastycznego pn. „Znaki Czasu” w marcu 2006r., ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu w gimnazjach z obszaru działania Stowarzyszenia na przełomie kwietnia i maja b.r. oraz rozstrzygnięcie konkursu przez niezależną komisję , które nastąpiło w dniu 01 czerwca 2006r. w Hali Sportowo-Widowiskowej w Łącku. Komisja wyłoniła laureatów konkursu, którzy zostali zaproszeni do udziału w warsztatach:
za pośrednictwem szkół - młodzież z terenu działania Stowarzyszenia,
za pośrednictwem Departamentalnej Federacji Związków Polsko-Francuskich – młodzież z Francji.

Realizacja zadania obejmowała równoczesną organizację dwóch połączonych ze sobą imprez: warsztatów plastycznych dla młodzieży gimnazjalnej i pleneru artystów profesjonalnych.

WARSZTATY PLASTYCZNE
W warsztatach plastycznych wzięły udział 42 osoby, w tym 28 osób z miast i gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych i 14 osób z Francji z gmin partnerskich Członków Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zapewniło transport młodzieży francuskiej wraz z opiekunami z Warszawy do Łącka oraz transport po zakończeniu warsztatów z Łącka do Warszawy. Młodzież z miast/gmin należących do Stowarzyszenia dojechała na miejsce zakwaterowania we własnym zakresie.
Młodzież została zakwaterowana w Szkole Podstawowej w Łącku.

Organizacja warsztatów i placówka wypoczynku dla młodzieży została zgłoszona do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Płocku w dniu 14 czerwca 2006r.

Funkcję kierownika oraz pedagoga warsztatów pełnił p. Zdzisław Ratajczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łącku. Komisarz warsztatów plastycznych dla młodzieży - Radosław Jan Balcerzak oraz p. Anna Łuczyńska – opiekun plastyczny sprawowali opiekę merytoryczną oraz gwarantowali jakość zajęć plastycznych. Całodobową opieką nad młodzieżą zajmowali się czterej opiekunowie. Uczestnicy warsztatów z Polski na czas pobytu na warsztatach zostali ubezpieczeni w PZU SA. Opiekę nad młodzieżą z Francji sprawowali opiekunowie grup zagranicznych: Nathalie Cante, Nathalie Demarcq-Picard, Raymond Heyries. Bariery językowe zostały pokonane dzięki zatrudnionej tłumaczce języka francuskiego: Sylwii Król.
Młodzież była pod stałą opieką lekarską dr Małgorzaty Drohomireckiej.

Uroczyste otwarcie pleneru i warsztatów z udziałem artystów profesjonalnych nastąpiło w Szkole Podstawowej w Łącku. Otwarcie było połączone z wystawą prac młodzieży - laureatów konkursu plastycznego w wyniku, którego młodzież zakwalifikowała się do udziału w warsztatach. W wystawie wzięły udział lokalne media.
Młodzież otrzymała od Stowarzyszenia materiały plastyczne i malarskie niezbędne do pracy plastycznej podczas pobytu na warsztatach.
W trakcie warsztatów młodzież pod okiem Komisarza Warsztatów i opiekuna plastycznego przygotowywała prace malarskie, rozwijała swoje zainteresowania oraz doskonaliła wiedzę na temat sztuki w trakcie wykładów, korekt i praktycznych porad artystów profesjonalnych zaproszonych na plener artystyczny.
Dla młodzieży udział w warsztatach był niepowtarzalną okazją poznania znanych twórców, którzy korygowali błędy oraz służyli radą i pomocą w kształtowaniu gustów artystycznych. Pozwoliło to zrealizować nadrzędny cel warsztatów, którym była pomoc uzdolnionym plastycznie gimnazjalistom w rozwoju talentów i zainteresowań w dziedzinie sztuki i technik malarskich.
W celu zainspirowania artystów i młodzieży pobyt w Łącku został urozmaicony różnymi atrakcjami, podczas których młodzież mogła szkicować i malować swoje prace. W celu przybliżenia uczestnikom kultur i zwyczajów panujących w ich krajach zamieszkania zostały zorganizowane wieczory narodowe: Wieczór Polski oraz Wieczór Francuski.
Uczestnikom warsztatów plastycznych w pracy twórczej towarzyszyli artyści profesjonalni, którzy służyli młodym artystom cennymi radami oraz korygowali prace powstające podczas warsztatów.
Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania młodzież uczestniczyła również w zajęciach praktycznych ze sztuki ludowej regionu tj.:
w zajęciach z ceramiki artystycznej prowadzonych przez twórcę ludowego – p. Jacka Skwarneckiego,
w zajęciach z tradycyjnej sztuki ludowej regionu (wycinanka sannicka) prowadzonych przez p. Barbarę Wieczorek,
w zajęciach z wyplatania wikliny; wykład, pokaz i zajęcia praktyczne poprowadziła p. Kazimiera Rogańska.

Ponadto uczestnicy pleneru artystycznego i warsztatów plastycznych uczestniczyli w zorganizowanych wycieczkach:
do „Zielonej Szkoły” w Goreniu Dużym na terenie gminy Baruchowo. Podczas pobytu artyści i młodzież uczestniczyli w prelekcji na temat walorów przyrodniczo – krajoznawczych Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego, zwiedzili Park Krajobrazowy (m.in. wydmy) podczas przejażdżki wozami. Zajęcia plastyczne odbyły się w plenerze, a pobyt w „Zielonej Szkole” zakończył się ogniskiem;
do Sannik, podczas którego młodzież zwiedziła Zespół Pałacowo – Parkowy im. F. Chopina. W trakcie wycieczki odbyły się warsztaty plastyczne z artystą profesjonalnym;
do Płocka połączonej z malowaniem. Młodzież zwiedziła Muzeum Mazowieckie, Stare Miasto oraz uczestniczyła w rejsie statkiem po Wiśle;
na wyspę wiślaną w miejscowości Brwilno Dolne na terenie gminy Nowy Duninów.
Dodatkowo zorganizowano:
zwiedzanie Łącka (m.in. Izba Edukacji Ekologicznej, Wyłuszczarnia nasion, ścieżka dydaktyczna Nadleśnictwa Łąck);
zwiedzanie Stada Ogierów w Łącku, której towarzyszyła praca twórcza młodzieży z artystą profesjonalnym oraz wykład Komisarza Warsztatów;
wycieczkę do Koszelówki, gdzie dzięki uprzejmości gospodarza p. Alojzego Balcerzaka młodzież zwiedziła Galerię „Koszelówka” oraz uczestniczyła w zajęciach plastycznych na terenie galerii.

W piątek 07 lipca 2006r. przed południem odbyło się spotkanie pożegnalne młodzieży z artystami w trakcie którego młodzież zaprezentowała stworzoną przez siebie Kronikę. Tego dnia odbyły się dwie wystawy: o godz.14 – ej w Hali Sportowo – Widowiskowej w Łącku odbyła się wystawa prac młodzieży z udziałem zaproszonych gości i artystów (ok. 300 osób) uświetniona koncertem Kwartetu Smyczkowego i o godz. 17-ej w Muzeum Mazowieckim w Płocku wernisaż prac artystów, w którym wzięło udział również ok. 200 osób. W obydwu wystawach uczestniczyły media.
Młodzież pod kierunkiem Komisarza Warsztatów każdego dnia pobytu na warsztatach tworzyła Kronikę relacjonującą warsztaty, którą sama redagowała i ilustrowała.
Każdy z uczestników warsztatów przekazał Stowarzyszeniu po 2 najlepsze prace plastyczne powstałe w trakcie warsztatów. Stowarzyszenie planuje, aby prace młodzieży zostały wyeksponowane na wystawie zorganizowanej we współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

PLENER ARTYSTYCZNY
W plenerze, który odbywał się równolegle z warsztatami plastycznymi wzięła udział czołówka polskich artystów malarzy. Wśród nich znaleźli się: Jan Wołek, pełniący funkcję Komisarza Pleneru, Alojzy Balcerzak, Henryk Cześnik, Edward Dwurnik, Andrzej Kacperek, Paweł Lasik, Janusz Lewandowski, Barbara Pszczółkowska-Kasten, Tadeusz Sobkowiak oraz gościnnie Maria Wojnarowska.
Artyści zostali zakwaterowani w hotelu w Lucieniu na terenie gm. Gostynin, gdzie mieli zapewnione pełne wyżywienie oraz pracownie malarskie.
W trakcie pleneru artyści zajmowali się własną twórczością artystyczną oraz uczestniczyli w zajęciach plastycznych dla młodzieży. Korygowali błędy młodych artystów oraz służyli radą i pomocą w kształtowaniu gustów artystycznych uczestników warsztatów.
Artyści czynnie uczestniczyli w przygotowanych dla uczestników warsztatów i pleneru atrakcjach i wycieczkach w ciekawe i urokliwe miejsca regionu.

Prace artystów zostaną zaprezentowane na wystawach poplenerowych zorganizowanych w Płocku i w Warszawie.

Patronat medialny nad imprezą sprawowały:
TVP3 Regionalna, Telewizja Tele – Top, Telewizja Gostynin Media Gost, Gazeta Wyborcza, Tygodnik Płocki, Życie Płocka, Życie Gostynina.

Realizacja pleneru i warsztatów była możliwa głównie dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, , Powiatu Płockiego i Powiatu Gostynińskiego.

Wsparcia rzeczowego udzieliły: Urząd Gminy Gostynin, Urząd Gminy Łąck, Urząd Gminy Sanniki, Urząd Gminy Nowy Duninów, Urząd Gminy Baruchowo, Firma Cadbury Wedel, Firma Coca – Cola, Stado Ogierów w Łącku, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Instytut Książki.
Ze strony SGTPG o stronę organizacyjną i prawidłową realizację harmonogramu przedsięwzięcia dbała Magdalena Kozłowska – Dyrektor Biura, Agnieszka Żukowska i Monika Brandszteter - Krupska – pracownicy biura Stowarzyszenia Gmin Turystycznych.

Plener jest bardzo ważnym dla rozwoju regionu, odbywającym się cyklicznie zadaniem z zakresu kultury, sztuki i promocji kultury o zasięgu ponadregionalnym i międzynarodowym na terenie Mazowsza w sezonie letnim.
Stowarzyszenie ocenia, że realizowane przedsięwzięcie przyczyniło się do dużej popularyzacji sztuki wśród młodzieży wiejskiej. Spodziewamy się, że uczniowie po powrocie do swoich szkół uzyskane doświadczenia przekażą rówieśnikom, co zaowocuje w przyszłości jeszcze większym zainteresowaniem i chęcią udziału w warsztatach plastycznych organizowanych przez Stowarzyszenie. Kontakty młodzieży z artystami profesjonalnymi w trakcie odbywających się zajęć plastycznych z pewnością pozwoliły na ukierunkowanie i ugruntowanie młodzieży jej własnych zainteresowań.
Godny podkreślenia jest charakter integracyjny imprezy. Dotyczy to zarówno artystów profesjonalnych jak i młodzieży. Plener stał się płaszczyzną wymiany doświadczeń i kultur. Mamy nadzieję, że doświadczenie, kontakty zdobyte podczas warsztatów i pleneru zaowocują w przyszłości.

W rezultacie realizacji zadania zostały osiągnięte zakładane cele „5. Międzynarodowego Integracyjnego Pleneru Artystycznego połączonego z Warsztatami Plastycznymi dla Młodzieży Gimnazjalnej” w wymiarze określonym w ofercie, tzn.:
nastąpiła edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, zwłaszcza młodzieży z obszarów wiejskich poprzez odbywające się wykłady nt. sztuki i korekty prac komisarza warsztatów, komisarza pleneru oraz innych artystów profesjonalnych biorących udział w zadaniu;
uzdolnieni plastycznie gimnazjaliści otrzymali pomoc i wsparcie w rozwoju talentów i zainteresowań w dziedzinie sztuki i technik malarskich poprzez zajęcia warsztatowe i możliwość pracy z czołówką polskich artystów;
nastąpiło rozpowszechnianie i popularyzacja sztuki wśród młodzieży, rozbudzanie wyobraźni i kreatywności, zainteresowań i ciekawości świata poprzez uczestnictwo w różnych atrakcjach, które urozmaicały pobyt w Łącku, m.in. wycieczki w ciekawe i urokliwe miejsca regionu (do Izby Edukacji Leśnej i Wyłuszczarni Nasion w Łącku, Stada Ogierów w Łącku, do Koszelówki, do „Zielonej Szkoły” w Goreniu Dużym, do Sannik, do Płocka, do Warszawy (zwiedzanie Starego Miasta), podczas których młodzież mogła szkicować i malować swoje prace, które odzwierciedlały nie tylko rzeczywisty krajobraz, ale i ukazywały otoczenie oczami wyobraźni;
nastąpiła promocja młodych talentów z terenów wiejskich i małomiasteczkowych oraz zwiększenie aktywności twórczej lokalnych środowisk poprzez zorganizowane wystawy prac młodzieży – laureatów konkursu plastycznego, prac młodzieży powstałych podczas warsztatów oraz wernisażu prac artystów, w których uczestniczyli zarówno uczestnicy zadania, zaproszeni goście oraz media;
promocja kultury i dziedzictwa kulturowego regionu, tzn. wykłady, pokazy i ćwiczenia praktyczne prowadzone przez lokalnych twórców ludowych działających na terenie Stowarzyszenia zajmujących się wycinanką sannicką, wyrobami z wikliny, wykonywaniem przedmiotów z gliny i innych mas;
nastąpiła integracja młodzieży z Polski z młodzieżą z Francji co pozwoliło na konfrontację osiągnięć rówieśniczych w dziedzinie sztuki malarskiej oraz integrację młodzieży z artystami profesjonalnymi, mającą na celu popularyzację sztuki, kształtowanie wrażliwości oraz wymianę doświadczeń w tym zakresie. W celu zapoznania uczestników warsztatów z kulturą kraju i regionu rówieśników oraz zwyczajami i ciekawostkami związanymi z codziennym życiem zostały zorganizowane również wieczory narodowe: Wieczór Polski oraz Wieczór Francuski.

Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl